Startdatum: 03-11-2022
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 3-11-2022 en 17-11-2022
Docent: De cursus wordt verzorgd door Jenta Sluijmers. Jenta is preventieve logopedist/epidemioloog en teamleider van een team preventieve logopedisten bij GGD Amsterdam. Ze is tevens een van de auteurs van de richtlijn TOS en betrokken bij veel landelijke en internationale ontwikkelingen.
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: totale studiebelasting is 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur
Lestijden: 09:30 - 17:00
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW)€ 684,-
Aantal deelnemers: een groep van 8 tot 12 deelnemers
Diplomering: ADAP - Register Logopedist 24 punten
Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor logopedisten die toekomstbestendig willen functioneren in relatie tot preventie bij jonge kinderen. Ervaring met de doelgroep 0-4 jaar en het preventief logopedisch handelen is noodzakelijk.

Cursusinhoud:

Concepten als ‘preventie’ en ‘gezondheid’ zijn sterk aan verandering onderhevig. Binnen het speelveld van preventie is er sprake van marktwerking en concurrentie. Ook is dienstverlening meer vraaggericht en moet dit aansluiten bij maatschappelijke trends. Dat vraagt om proactieve, toekomstbestendige en ondernemende logopedisten die niet alleen zorgvuldig handelen naar cliënten, maar ook kunnen acteren in een sociaal-maatschappelijke en politieke context. Logopedisten die oplossingsgericht en ondernemend zijn en in contact met opdrachtgevers (overheid en gemeentelijke instanties) projectmatig kunnen handelen. Deze cursus helpt je hierbij.

Resultaat

 • Je hebt je eigen werksetting systematisch in kaart gebracht met behulp van het 0-6 model
 • Je identificeert relevante landelijke, regionale en lokale trends en mogelijke financieringsbronnen voor preventieve logopedie
 • Je past de principes van social marketing toe voor een nieuwe preventieve interventie
 • Je kunt een interventieplan met prestatie-indicatoren (evaluatiecriteria) opstellen voor preventieve logopedie
 • Je kunt een evidence-based ‘toolkit’ samenstellen van preventieve instrumenten in combinatie met achterliggende evidentie en belangrijke documenten

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor logopedisten die toekomstbestendig willen functioneren in relatie tot preventie bij jonge kinderen. Ervaring met de doelgroep 0-4 jaar en het preventief logopedisch handelen is noodzakelijk.

Aanpak

Tijdens deze actieve cursus staat werkend leren en ontwikkelen centraal. Jij en je medecursisten benutten elkaars expertise en de docent vult ontbrekende kennis aan. De docent gaat onder andere in op onderwerpen als social marketing, het 0-6 model, het maken van een veranderplan met eigentijdse interventies en de profilering van preventieve logopedie als discipline in een multidisciplinaire omgeving. Werkvormen die worden ingezet tijdens de cursus zijn bijvoorbeeld: het maken van mindmaps, rollenspelen, het onderwijsleergesprek, een pitch, een materialenmarkt voor toolkituitbreiding en presentaties.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 12 deelnemers. De totale studiebelasting is 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur zelfstudie.

Professionals

De cursus wordt verzorgd door Jenta Sluijmers. Jenta is preventieve logopedist/epidemioloog en teamleider van een team preventieve logopedisten bij GGD Amsterdam. Ze is tevens een van de auteurs van de richtlijn TOS en betrokken bij veel landelijke en internationale ontwikkelingen.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Elementen uit de methodiek ‘Future Search’ (de professional van de toekomst)
 • Positieve gezondheid
 • 0-6 model
 • Social marketing (en in relatie daarmee een introductie in Appreciative Inquiry)
 • Maatschappelijke trends
 • Houtskoolschets van een plan van aanpak maken
 • Wijkgerichte aanpak (Wie doet wat in het belang van een optimale communicatieve ontwikkeling?)
 • Financieringsbronnen/subsidieregelingen
 • Materialenmarkt/toolbox ‘preventie’ (methodieken, signalering, bestaande interventies)

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.

Accreditatie

ADAP Register Logopedist 24 punten

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

Klik Hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën