Aan de slag met woordenschat, s(b)o (S1504)

/Aan de slag met woordenschat, s(b)o (S1504)

Aan de slag met woordenschat, s(b)o (S1504)

Startdatum: 27-03-2019
Instelling: CED groep

Aard: Cursus
Cursusdata: Amersfoort:  27 maart, 17 april 2019
Locatie-plaatsnaam: Zoetermeer, Amersfoort
Locatie-adres: volgt later
Studieduur: 2 x 6uur
Lestijden: 10.00-16.00 uur
Kosten: € 575,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch
Diplomering: Geaccrediteerd StADAP 30 punten
Doelgroep: Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren sbo/so

Cursusinhoud:

Aan de slag met woordenschat, s(b)o (S1504)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren sbo/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt. Vanaf schooljaar ’18-’19 is de cursus blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt.

Inhoud

 • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
 • differentiëren tussen diverse kinderen
 • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden
 • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

Resultaat

 • U kent het belang van woordenschatonderwijs.
 • U kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
 • U kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
 • U kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
 • U kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
 • U heeft een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in uw eigen groep.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • Tijdens de cursus gebruiken we het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. U ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Er is een aparte cursus voor leerkrachten bao (S1500), voor onderwijsassistenten bao (S1501) en voor onderwijsassistenten s(b)o (S1502).
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.

Reactie eerdere cursisten
‘Erg prettig, die verschillende werkvormen.’
‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’
‘Praktisch en informatief. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van zes uur

Registerleraar

34 RU

StADAP

30 punten
Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2018-2019
S1504A  Zoetermeer:  28 november 2018, 9 januari 2019
S1504B  Amersfoort:  27 maart, 17 april 2019

Tijd
10.00-16.00 uur

Kosten
€ 575,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Categorieën

2018-11-26T09:47:52+00:00