Startdatum: 30-11-2020
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Cursus
Cursusdata: Amsterdam 30-11-2020
Docent: Janneke de Waaal
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Locatie-adres: Kantoor Pearson Amsterdam
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 09.30 - 16.30 uur
Kosten: Prijs: € 225,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Voor deze training zal accreditatie worden aangevraagd bij St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor logopedisten aangesloten bij NVLF en bij LBRT.
Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor professionals in het onderwijs en in de zorg die werken met kinderen vanaf ca 10 jaar, bijvoorbeeld leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere professionals.

Cursusinhoud:

Leren omgaan met en verbeteren van motivatie van jongeren (12-21 jaar) in therapeutische setting

Prijs: € 225,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

 

 

Meertalig

Vanaf ongeveer 10 jaar komen kinderen in de vroege puberteit. Tot de late puterbeit is afgelopen rond het 22e jaar vinden er grote veranderingen plaats in de hersenen. Hierdoor laten pubers het bekende pubergedrag zien: moeite hebben met plannen, last hebben van stemmingswisselingen, niets aannemen van een volwassene, urenlang bankhangen etc. Pubergedrag is lastig voor de leerkracht die voor de klas staat, voor de remedial teacher die de leerling probeert verder te helpen en voor de logopedist die wil dat de puberende patiënt thuis zelf oefent. Professionals die werken met pubers zetten alle zeilen bij om de puber in beweging te krijgen. Kennis over het puberbrein helpt hierbij. Hoe speel je in op de verandereningen in het puberbrein en de gedragingen die hierbij horen? Op welke manier kun je op een passende manier pubers begeleiden zodat de puber zelf gemotiveerd wordt en blijft?

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

Onderwerpen:

  • De ontwikkeling van het puberbrein
  • Pubergedrag
  • Communiceren met pubers
  • Motiveren van pubers

Voorbereiding: Deelnemers lezen vooraf literatuur en maken online een toets.

 

Doelstelling

Leerdoelen: na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie kunt u:

  1. De sociaal emotionele ontwikkeling van pubers beschrijven
  2. Pubergedrag verklaren vanuit de neurologische ontwikkeling die in de pubertijd plaatsvindt
  3. Uw communicatie afstemmen op de communicatieve behoefte van een puber

 

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor professionals in het onderwijs en in de zorg die werken met kinderen vanaf ca 10 jaar, bijvoorbeeld leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere professionals.

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Janneke de Waal

 

Accreditatie

Voor deze training zal accreditatie worden aangevraagd bij St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor logopedisten en bij LBRT.

 

Verplichte literatuur

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training literatuur en maken daar een toets over.

 

Bijzonderheden

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team, afdeling of logopediekring. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl

Contact:

Website:
www.pearsonacademy.nl

Direct: https://www.pearsonacademy.nl/leren-omgaan-met-en-verbeteren-van-motivatie-van-jongeren-in-therapeutische-setting

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën