Startdatum: 02-10-2020
Instelling: THIM en Maas en Meer


Cursusinhoud:

Inleiding
Een tweedaagse cursus waarin de meest gebruikte onderzoeks- en behandelmethoden van stemproblematiek besproken worden voor de logopedist die wil gaan starten met het behandelen van patiënten met stemklachten.

Doelstelling

Einddoel: Aan het eind van de cursus kan de deelnemer een onderzoeks- en behandelplan opstellen en uitvoeren bij een patiënt met stemklachten.

Subdoelen:
•  De cursist kent het doel van de verschillende stemonderzoeken en kan deze interpreteren en
uitvoeren
•  De cursist kent het doel van de verschillende stemmethodes
•  De cursist kent een aantal soorten software waarmee een goede audio-opname van een
stempatiënt gemaakt kan worden
•  De cursist is op de hoogte van omgevings- maar ook andere factoren zoals reflux en
schildklierproblematiek die stemklachten kunnen veroorzaken
•  De cursist kan de problemen beschrijven die voorkomen bij zangers met stemklachten
•  De cursist kan een aantal SMART-doelen opstellen voor de behandeling van een stempatiënt

Planning en cursusinhoud

Dag 1: ochtend
• Voorstellen
• Korte introductie anatomie
• Software die gebruikt kan worden tijdens de behandeling
• Bespreken en uitvoeren van diverse stemonderzoeken

Dag 1: middag
• Bespreken en uitvoeren van een aantal behandelmethoden waaronder Lax Vox

Dag 2: ochtend
• Bespreken van de video-opdrachten

Dag 2: middag
• Andere onderwerpen
• Bespreken van vragen van cursisten

Meer informatie: ruud@thimalp.nl

https://www.thimalp.nl/

Telefoon +31 6 83 54 93 06

INSCHRIJVEN

Categorieën