Startdatum: 13-09-2021
Instelling: Michel de Kort Vocal Training

Aard: Cursus Post HBO niveau
Cursusdata: 13-9-2021 en 8-11-2021 of 11-10-2021 en 29-11-2021
Docent: Michel de Kort
Locatie-plaatsnaam: Houten
Locatie-adres: Cafe Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: Tijdsduur: 9 contacturen (dag 1: 6 uur; dag 2: 3 uur) + 5 zelfstudie uren
Lestijden: eerste dag 09.30-16.30 uur tweede dag 13.30-16.30
Kosten: prijs: € 395
Aantal deelnemers: minimum 3 deelnemers, maximum: 5 deelnemers.
Diplomering: Post HBO, geaccrediteerd * cursus ID St Adap: 348600 accreditatie: 14 uur
Doelgroep: Logopedisten en andere geïnteresseerden.

Cursusinhoud:

Het 3-Zones Stemmodel© is een multidisciplinaire supraglottische benadering van stemtherapie en stemtraining.

In stemtherapie gaat het 3-Zones Stemmodel© van uit dat de meeste stemproblemen terug te voeren zijn op een vernauwing van de mond&keelruimte; de stem klinkt ‘in de keel’, de ‘stem-energie’ voelt en klinkt in de keel. Daaruit volgt een hele serie aan klachten, zowel met stem (vocaal) als in rust zonder stem (non-vocaal):

Vocaal

 • hees of schor
 • hoge tonen gaan moeilijker

Non-vocaal

 • propgevoel in de keel, “er zit wat” (= globusgevoel)
 • keelpijn
 • verhoogde slijmproductie i.c.m. hoesten, schrapen of kuchen
 • pijn bij slikken
 • minder lucht, minder adem

Belangrijke nevenkenmerken van vernauwing van de mond&keelruimte zijn een verhoogd volume en een slappe articulatie, vaak in combinatie met een wat saaier, nasaal stemgeluid, een wat hoger spreektempo en een naar voren staande nek. Vaak is er naast het stemprobleem ook een houdingprobleem, bijv. pijn in de rug, schouders, nek of hoofd. Vaak worden accenten of intonatie via een naar voren gaande beweging van de nek gerealiseerd. Soms zijn er ademhalingsproblemen.

De constatering ‘in de keel’ is mooi, maar wat moet je er als cliënt mee? Wel, simpel gezegd, je moet ‘uit de keel’ komen. Dat doe je bijvoorbeeld door:

 • te denken aan je neus
 • je lippen iets meer dan normaal te gebruiken
 • je keel actief open te maken (bijv. richting opzij)

In het zingen gaat het om varianten, bijv.

 • pas een ‘glimlach’ toe
 • maak je keel actief open

Op die manier ervaart een cliënt dat druk wegvloeit, dat stemenergie van ‘achter’ naar ‘voor’ verplaatst wordt, dat de stem aanmerkelijk beter klinkt. Het 3-Zones Stemmodel© is een uiterst effectieve (o.a. in eigen praktijk, Ziekenhuis Bernhoven, Meander Medisch Centrum) manier om naar een stem te kijken voor ieder die last heeft van haar of zijn stem, inclusief beroepssprekers en professionele zangers.

Bovenstaande gaat over therapie. Dezelfde gedachten zijn heel goed te gebruiken in stemtraining, bij toneelverenigingen, koren, presentatietrainingen, etc. De principes van het 3-Zones Stemmodel© zijn uitgangspunt, en worden vertaald naar de specifieke doelgroep. Michel de Kort gebruikt ze in zijn eigen koren, en ook als hij andere koren traint, of als hij zangles geeft.

Hij schreef een boek over het 3-Zones Stemmodel© dat is uitgegeven door Uitgeverij Acco, Leuven:

Grip op je stem: therapie&training volgens het 3-Zones Stemmodel

Literatuur:

Michel de Kort, Grip op je stem: Therapie&training volgens het 3-Zones Stemmodel, Acco, 2014, ISBN 978 9033497896

Recensie:

“Het boek is praktijkgericht met een cliëntengerichte aanpak. Het bruist van praktijkgerichte suggesties en voorbeelden van het 3-Zones Stemmodel, zowel voor de spreek- als de zangstem. Bovendien leest het zeer vlot.”

Carole Chiers in Signaal, 2015

 

In deze post hbo-cursus maakt de cursist kennis met het 3-Zones Stemmodel en krijgt hij/zij heldere handvatten om een cliënt met een gestoorde stem te behandelen, of een student op stemgebied te trainen, in het totaal van spreek- en zangstem.

Doelstellingen:

De cursist past het 3-Zones Stemmodel in therapie en training toe, zowel in spreken als zingen:

 1. Past behandelelement /neus/ van het 3-Zones Stemmodel toe
 2. Past behandelelement /lippen/ van het 3-Zones Stemmodel toe
 3. Past behandelelement /ruimte in mond&keel/ van het 3-Zones Stemmodel toe
 4. Past combinatie van behandelelementen van het 3-Zones Stemmodel toe
 5. Past de instrumentgedachte van het 3-Zones Stemmodel toe

Inschrijving:

U schrijft u in door € 395 over te maken op NL72 RABO 0144 6660 14 t.n.v. Michel de Kort Vocal Training onder vermelding van 3-Zones Stemmodel en data cursus, en een mail met bevestiging van inschrijving te sturen aan: info@micheldekortvocaltraining.nl

De cursus gaat door als 3 weken voor aanvang van de cursus minimaal 8 belangstellenden zich hebben ingeschreven en hebben betaald.

Bij niet doorgaan van de cursus wordt het al betaalde bedrag gerestitueerd.

Natuurlijk hebt u dan de mogelijkheid om zich in te schijven voor een andere cursusdatum.

Bij overintekening wordt met u overlegd, en wordt een nieuwe datum voorgesteld.

Informatie:

info@micheldekortvocaltraining.nl  of www.micheldekortvocaltraining.nl

of: Michel de Kort Vocal Training, +31 6 25.28.15.19 /  06 25.28.15.19

Categorieën