Startdatum: 04-11-2022
Instelling: ITON Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Aard: Cursus
Cursusdata:  4, 11, 18, 25 november 9 december 2022
Docent: Prof. dr. Albert Gramsbergen neurowetenschapper, cursuscoördinator ITON, Prof. dr. Evert Thiery neuropsycholoog, Dr. Monique van Schooneveld klinisch neuropsycholoog, Dr. Olga Braams klinisch neuropsycholoog, Drs. André Rietman kinderneuropyscholoog, ergotherapeut, Dr. Joke Geytenbeek, Prof dr J.G. Becher.
Locatie-plaatsnaam: Leiden
Locatie-adres: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
Studieduur: 5 dagen
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.250,-
Aantal deelnemers: 25
Diplomering: accrediatie is in aanvraag bij St. Adap
Doelgroep: Logopedisten + diverse andere (para)medici.

Cursusinhoud:

Kinderneuropsychologie-najaar 2022 (Leiden)

Duur: 5 dagen 4, 11, 18, 25 november 9 december 2022
Aanvang: 09:30

Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Kinderneuropsychologie (KIN)
Centraal in deze cursus staat de ontwikkeling van de hersenen in samenhang met de psychologische ontwikkeling. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten in de genetica. Die hebben een geheel nieuw licht geworpen op het begrijpen van autisme, ASS, ADHD, dyslexie, neurofibromatose, e.a. Motorische problemen als gevolg van een hersenbeschadigingen rond de geboorte (CP en DCD) en daarna (NAH) worden besproken als ook nieuwe inzichten in de neurorevalidatie. Epilepsie bij kinderen wordt behandeld waarbij speciale aandacht is voor niet-onderkende vormen. De taalontwikkeling komt aan de orde in samenhang met dyslexie en schrijfproblemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oorzaken en de behandelingen van VSLD, AD(H)D, ODD en Conduct Disorder (CD). De cursus is een ‘must’ voor kindertherapeuten (fysio/ergo/logo/oefen), kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten mytylscholen.

Vrijdag 4 november 2022
09:30
Inleiding en opzet van de cursus
09:40
Probleemanalyse in de ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsneurologie; verwijzingen naar ICF/CY, et; bespreking model-casus, instructies opstellen eigen casus (dag 5)
11:15
Nieuwe inzichten in bouw en werking van het zenuwstelsel, de hersenen in 7 lessen
12:30
Lunch
13:15
Epilepsie: oorzaken en herkenning, neuropsychologische gevolgen en behandeling
16:15
Einde
Vrijdag 11 november 2022
09:30
De ontwikkeling van de hersenen en het gedrag; ‘nature’ en ‘nurture’
12:30
Lunch
13:15
Syndromen en beperkingen met een (deels) genetische basis (neurofibromatose, autisme, aandachtsstoornissen, e.a.). Toets 1
16:15
Einde
Vrijdag 18 november 2022
09:30
Taalontwikkeling en dysfasie: stoornissen in de communicatie: spreken en begrijpen; ontwikkeling van lezen (dyslexie) en praktische handreikingen bij behandeling en verwijzing
12:30
Lunch
13:15
AD(H)D: achtergronden, diagnostiek en behandeling. Visuospatiële (VSLD) en Non-verbale Leerstoornis (NLD): verschillen en overeenkomsten van diagnostiek naar behandeling
16:15
Einde
Vrijdag 25 november 2022
09:30
Risicofactoren voor de hersenontwikkeling; hersenbeschadigingen vóór de geboorte en erna (NAH); compensatiemechanismen na vroege hersenletsels
12:30
Lunch
13:15
Motorische ontwikkelingsstoornissen. Cerebral Palsy (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD) onderliggende oorzaken, neuropsychologische gevolgen en therapeutische strategieën
16:15
Einde
Vrijdag 9 december 2022
09:30
Leren, geheugen en herinneren; de rol van aandacht en ‘werkhouding’ in verband met het leren op school; interventie bij aandachtsstoornissen
12:30
Lunch
13:15
Bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
16:15
Evaluatie en uitreiking certificaat

Meer informatie en inschrijven KLIK HIER

Categorieën