Startdatum: 03-10-2019
Instelling: Ced Groep

Aard: Cursus
Cursusdata: 3-10-2019 en 21-11-2019
Locatie-plaatsnaam: Rotterdam
Studieduur: Twee bijeenkomsten van zes uur
Studiebelasting-uren: 34 SBU
Lestijden: 10.00 - 16.00 uur
Kosten: € 630,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch 
Diplomering: StADAP 30 punten
Doelgroep: Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren sbo/so

Cursusinhoud:

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt.

Inhoud

  • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
  • differentiëren tussen diverse kinderen
  • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden
  • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

Resultaat

  • U kent het belang van woordenschatonderwijs.
  • U kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
  • U kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
  • U kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
  • U kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
  • U heeft een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in uw eigen groep.

Reactie eerdere cursisten
‘Erg prettig, die verschillende werkvormen.’
‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’
‘Praktisch en informatief. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’

Meer informatie en inschrijven klik hier

Categorieën