Aan de slag met woordenschat, bao (S1500)

/Aan de slag met woordenschat, bao (S1500)

Aan de slag met woordenschat, bao (S1500)

Startdatum: 07-03-2018
Instelling: Ced Groep

Aard: cursus
Cursusdata: S1500H Rotterdam: 11 januari, 8 februari 2018 S1500I Roosendaal: 11 januari, 8 februari 2018 S1500J Eindhoven: 11 januari, 8 februari 2018 S1500K Utrecht: 7 maart, 4 april 2018 S1500L Amersfoort: 7 maart, 4 april 2018 S1500M Rotterdam: 22 mei, 19 juni 2018
Locatie-plaatsnaam: Den Haag: Rotterdam: Utrecht: Amsterdam: Roosendaal: Eindhoven: Amersfoort:
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 10.00-16.00 uur
Kosten: € 575,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch
Diplomering: Deze cursus is geaccrediteerd door: StADAP (Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor 30 punten.
Doelgroep: Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren bao

Cursusinhoud:

Aan de slag met woordenschat, bao (S1500)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren bao

Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt. Deze aanpakken worden tegenwoordig vaak gebruikt in het onderwijs en reiken veel verder dan het aanleren van woordjes in de taalles.

Cursusinhoud
Tijdens de training komen het selecteren van woorden en de vier didactische stappen om met de woorden aan de slag te gaan aan de orde. Tevens leert men differentiëren tussen de diverse kinderen. Doel van het woordenschatonderwijs is dat veel woorden beklijven en actief worden gebruikt. Er wordt daarom tijdens de cursus met veel verschillende werkvormen geoefend voor het inslijpen van nieuwe woorden. Deze manier van woorden leren is toepasbaar in alle schoolse vakken, zodat transfer naar de dagelijkse praktijk in de klas een logisch vervolg is.
Niet alleen leerkrachten maar ook logopedisten kunnen woordenschatuitbreiding bij kinderen met deze didactiek verrijken. Logopedisten die leren werken volgens de beschreven woordenschatdidactiek (om in de eigen logopedische setting mee aan de slag te gaan), kunnen beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Door de opgedane kennis en vaardigheden bent u beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.

Wat u verder nog moet weten…

  • Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. U krijgt dit boek bij de eerste bijeenkomst uitgereikt.
  • Er is ook een aparte cursus voor leerkrachten s(b)o
  • Wij kunnen deze cursus ook bij u in de buurt organiseren als u minstens 9 gegadigden kunt opgeven.

Registerleraar
Deze cursus is met 34 RU opgenomen in registerleraar.nl.

StADAP
Deze cursus is geaccrediteerd door: StADAP (Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor 30 punten.

Inschrijfformulier

Data en plaatsen 2017-2018
S1500A  Zwolle: 12 september, 10 oktober 2017
S1500C  Ede: 3 oktober, 31 oktober 2017
S1500D  Den Haag: 11 oktober, 15 november 2017
S1500E  Rotterdam: 11 oktober, 15 november 2017
S1500F  Utrecht: 16 november, 14 december 2017
S1500G Amsterdam: 16 november, 14 december 2017
S1500H  Rotterdam:  11 januari, 8 februari 2018
S1500I  Roosendaal: 11 januari, 8 februari 2018
S1500J  Eindhoven: 11 januari, 8 februari 2018
S1500K  Utrecht: 7 maart, 4 april 2018
S1500L  Amersfoort: 7 maart, 4 april 2018
S1500M  Rotterdam: 22 mei, 19 juni 2018

Tijd
10.00-16.00 uur

Kosten 
€ 575,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum 18

Inhoudelijke informatie
Renate de Jong
r.dejong@cedgroep.nl

Categorieën

2018-01-11T11:01:27+00:00