Startdatum: 09-11-2024
Instelling: THIM

Aard: Cursus
Cursusdata: 09-11-2024 en 16-11-2024
Docent: Jorrit van der Kooij, logopedist, Master of Music (MMus), Logopediepraktijk Veldpoort Enschede, Logopediepraktijk Van der Kooij Utrecht, freelance docent Hogeschool Saxion.
Locatie-plaatsnaam: THIM Nieuwegein
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 9.00 - 17.00 uur
Kosten: € 580,00 incl. lunch en digitaal cursusmateriaal
Aantal deelnemers: 14 - 20
Diplomering: 18 punten voor het register logopedist
Doelgroep: Logopedisten die willen starten met het behandelen of begeleiden van cliënten met stemproblemen.

Cursusinhoud:

Inleiding
Een tweedaagse cursus waarin de meest gebruikte onderzoeks- en behandelmethoden van stemproblematiek besproken worden voor de logopedist die wil gaan starten met het behandelen/begeleiden van cliënten met stemklachten.

Doelstelling
Einddoel: Aan het eind van de cursus kan de deelnemer een onderzoeks- en begeleidingsplan opstellen en uitvoeren bij een cliënt met stemklachten.

Subdoelen:
•  De cursist kent het doel van de verschillende stemonderzoeken en kan deze interpreteren en
uitvoeren
•  De cursist kent het doel van de verschillende stemmethodes
•  De cursist kent een aantal soorten software waarmee een goede audio-opname van een
stempatiënt gemaakt kan worden
•  De cursist is op de hoogte van omgevings- maar ook andere factoren zoals reflux en
schildklierproblematiek die stemklachten kunnen veroorzaken
•  De cursist kan de problemen beschrijven die voorkomen bij zangers met stemklachten
•  De cursist kan een aantal SMART-doelen opstellen voor de behandeling van een stempatiënt

Planning en cursusinhoud

Dag 1: ochtend
• Voorstellen
• Korte introductie anatomie
• Software die gebruikt kan worden tijdens de behandeling
• Bespreken en uitvoeren van diverse stemonderzoeken

Dag 1: middag
• Bespreken en uitvoeren van een aantal behandelmethoden waaronder Lax Vox

Dag 2: ochtend
• Bespreken van de video-opdrachten

Dag 2: middag
• Andere onderwerpen
• Bespreken van vragen van cursisten

Inschrijven

Categorieën