Startdatum: 07-04-2020
Instelling: Breederode Instituut gelieerd aan de Hogeschool Rotterdam

Aard: Cursus
Cursusdata: 7-4-2020, 8-4-2020
Docent: Lesley Bosschaart en Veerle Waelkens
Locatie-plaatsnaam: Rotterdam
Locatie-adres: Wijnhaven 42 3011 WS Rotterdam
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: De studiebelasting voor de twee cursusdagen bedraagt in totaal 19 uur studiebelasting. Dit is opgebouwd uit 16 uur contacttijd (8 uur per cursusdag) en 3 uur voorbereidingstijd (waarvan één uur per cursusdag).
Lestijden: 8.30-17.00 uur
Kosten: € 425,- inclusief koffie/thee/lunch
Diplomering: Accreditatie wordt aangevraagd voor deze cursus via de stichting ADAP
Doelgroep: De cursus is geschikt voor logopedisten en logopedisten-stottertherapeuten met geruime ervaring in onderzoek naar en behandeling van stotteren bij kinderen en hun ouders en/of de cursus Mini-KIDS reeds hebben gevolgd

Cursusinhoud:

Behandeling van stotterende kinderen (6-12 jaar) via de aanpak Kindern dürfen stottern (Schul-KIDS)

KIDS is een concept voor de directe behandeling van stotterende kinderen van 2 tot 12 jaar. In de cursus wordt aandacht  besteed aan de directe behandeling van stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd van 6 tot en met 12 jaar (Schul-KIDS). De afkorting staat voor Kinder dürfen Stottern, oftewel kinderen mogen stotteren.

Deze in Duitsland ontwikkelde aanpak zorgt ervoor dat kinderen ervaren dat zij met stotteren competente, zelfverzekerde sprekers zijn. Schul-KIDS past met deze aanpak binnen de benadering   van Van Riper voor volwassenen en Dell voor schoolgaande kinderen.

Schul-KIDS heeft als doel het voorkomen en/of het afbouwen van niet-functionele copingstrategieën (secundaire stottergedragingen) vanuit de boodschap ‘Het is oké om te stotteren, stotteren mag’. Het stotteren wordt toegelaten, zowel door de kinderen zelf als door de omgeving van de kinderen.
Het uiteindelijke doel is vloeiend spreken, met als tussenstap stottermodificatie. Wanneer vloeiend spreken als uiteindelijk doel niet realistisch blijkt, bereikt de logopedie-stottertherapie in ieder geval dat het kind ontspannen stottert zonder negatieve emoties, attitudes en reacties.
Daarnaast zullen het kind en zijn familie op een meer open manier en met meer vertrouwen omgaan met stotteren.

Als gevolg van het niveau van ontwikkeling en het leven van schoolkinderen wordt de focus bij schoolgaande kinderen – met inbegrip van het milieu – gericht op het werk met het kind zelf. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de therapie, de voortdurende betrokkenheid van de ouders.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor logopedisten en logopedisten-stottertherapeuten met geruime ervaring in onderzoek naar en behandeling van stotteren bij kinderen en hun ouders en/of de cursus Mini-KIDS reeds hebben gevolgd. Kennis van de ontwikkeling van stotterende kinderen van 2-6 jaar is vereiste om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Deze twee dagen worden gebruikt om specifiek in te gaan op het theoretisch denkkader, doelen, uitgangspunten bij kinderen van 6-12 jaar, bijbehorend assessment en structuur van de aanpak Schul-KIDS. Er is veel gelegenheid voor oefenen en discussie.

Inhoud/Curriculum

Algemene onderwerpen

  • Klinisch Werkmodel Stotteren
  • Assessment
  • Kennis en kunde met betrekking tot Schul-KIDS
  • Werken vanuit de evidence-based richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’
  • Overwegingen voor beleid: samenwerking eerstelijns logopedist en logopedist-stottertherapeut
  • Casuïstiek & troubleshooting

 

Competenties en Doelstellingen

Hoofddoelstelling:
De cursist is na de cursus geïnspireerd om de aanpak Schul-KIDS te gebruiken in de eigen praktijksetting en heeft concrete handvatten om onderbouwd/klinisch beredeneerd met deze aanpak te werken met kinderen die stotteren en hun ouders.

Subdoelstellingen:
De cursist heeft informatie over de ontwikkeling en achtergrond van de aanpak (Schul-)KIDS: theoretisch denkkader, doelen, uitgangspunten, assessment en structuur van de aanpak.
De cursist heeft concrete handvatten in handen om onderbouwd/klinisch beredeneerd met deze aanpak te werken met kinderen die stotteren en hun ouders.
De cursist werkt met de evidence-based richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ en handelt volgens de aanbevelingen voor kinderen vanaf 6 jaar.
De cursist handelt volgens evidence-based practice (EBP) en baseert zijn/haar handelen op wetenschappelijk gefundeerde informatie over stotteren.

Docenten

Lesley Bosschaart
Lesley Bosschaart is sinds juli 2011 werkzaam als logopedist in Stottercentrum Rotterdam. Hij heeft in juli 2012 de ‘European Clinical Specialization in Fluency Disorders’ (ECSF), de Europese opleiding tot logopedist-stottertherapeut behaald en met succes afgerond. Na afronding van de ECSF is Lesley verder gegaan met de Nederlandse variant, de NVST-opleiding. Ook werkt Lesley als docent ‘Vloeiendheidsstoornissen’ binnen de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam.
Veerle Waelkens
Veerle Waelkens is sinds 1989 werkzaam als logopedist.  Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek naar, en de behandeling van ontwikkelingsstoornissen (spraak- en taalstoornissen) en vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen, spreekangst). In 1999 heeft zij het postgraduaat “Stottertherapeut” gevolgd en succesvol afgerond. Tevens is zij lector aan de opleiding Bachelor in de Logopedie sinds 2003 voor de opleidingsonderdelen spreekvloeiendheidsstoornissen, diagnostisch handelen , communicatieve vaardigheden en professionele ontwikkeling (Arteveldehogeschool, lid van de associatie UGent). Ook is zij lector aan de opleiding ECSF (European Clinical Specialization in Fluency).

Contact Breederode Instituut

Bezoekadres

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 – 304 23 40
E-mail: voorlichting@breederode.nl

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën