Behandeling van jonge, stotterende kinderen (2-6 jaar) Deel 1 en 2

/Behandeling van jonge, stotterende kinderen (2-6 jaar) Deel 1 en 2

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (2-6 jaar) Deel 1 en 2

Startdatum: 09-04-2019
Instelling: Breederode Instituut gelieerd aan de Hogeschool Rotterdam

Aard: Cursus
Cursusdata: 9-4-2019, 10-4-2019, 11-4-2019.
Docent: Lesley Bosschaart en Veerle Waelkens
Locatie-plaatsnaam: Rotterdam
Locatie-adres: Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198, Rotterdam
Studieduur: 3 dagen
Studiebelasting-uren: Totaal 27 uur, 24 uur contacttijd en 3 uur voorbereidingstijd
Lestijden: 8.30-17.00 uur
Kosten: € 625,--
Diplomering: Accreditatie via de stichting ADAP: Deel 1 en 2: 21 punten Deel 2: 14 punten
Doelgroep: logopedisten

Cursusinhoud:

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (vanaf 2 tot en met 6 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder dürfen stottern (Mini-KIDS)’.Globale inhoud & algemene beschrijving

KIDS is een concept voor de directe behandeling van stotterende kinderen van 2 tot 12 jaar. In de cursus zal aandacht worden besteed aan de jonge, stotterende kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar (Mini-KIDS). De afkorting staat voor Kinder dürfen Stottern, oftewel kinderen mogen stotteren. Aan de directe behandeling van stotterende kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar (Schul-KIDS) zal geen aandacht worden besteed in deze cursus.

Deze in Duitsland ontwikkelde aanpak zorgt ervoor dat kinderen ervaren dat zij met stotteren competente, zelfverzekerde sprekers zijn. Mini-KIDS past binnen de benadering gebaseerd op de stottermodificatie van Van Riper voor volwassenen en Dell voor schoolgaande kinderen. Daarnaast past Mini-KIDS binnen de directe therapie met kinderen gericht op vloeiender spraak vanuit het Demands & Capacities Model (RESTART-DCM, 2012).

Mini-KIDS heeft als doel het voorkomen en/of het afbouwen van niet-functionele copingstrategieën (secundaire stottergedragingen) vanuit de boodschap ‘Het is oké om te stotteren, stotteren mag’.

Het uiteindelijke doel is vloeiend spreken, met als tussenstap stottermodificatie. Wanneer vloeiend spreken als uiteindelijk doel niet realistisch blijkt, bereikt de logopedie-stottertherapie in ieder geval dat het kind ontspannen stottert zonder negatieve emoties en attitudes.

Daarnaast zullen het kind en zijn familie op een meer open manier en met meer vertrouwen omgaan met stotteren.

Een belangrijk onderdeel van de therapie is de voortdurende betrokkenheid van een ouder en de participatie van beide ouders in de individuele therapie (én bij voorkeur in een groep die ter aanvulling op de individuele therapie van het kind wordt uitgevoerd).
Algemene onderwerpen

  • Basisfeiten over stotteren: huidige wetenschappelijke visie, prevalentie en incidentie
  • Risicofactoren voor stotteren
  • Assessment
  • Directe en indirecte therapie: indicatiestelling
  • Kennis over het spectrum van bestaande aanpakken voor de behandeling van stotteren bij jonge kinderen in Nederland
  • Kennis en kunde met betrekking tot Mini-KIDS
  • Werken vanuit de evidence-based richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’
  • Overwegingen voor beleid: samenwerking eerstelijns logopedist en logopedist-stottertherapeut
  • Casuïstiek & troubleshooting

Doelstellingen

Hoofddoelstelling:

De cursist is na de cursus geïnspireerd om de aanpak Mini-KIDS te gebruiken in de eigen praktijksetting, heeft concrete handvatten in handen om onderbouwd/klinisch beredeneerd met deze aanpak te werken met jonge kinderen die stotteren en hun ouders, en is bijgepraat over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent stotteren en logopedie-stottertherapie.

Subdoelstellingen:

Deel I:

De cursist legt uit, benoemt, signaleert en analyseert wat risicofactoren zijn voor stotteren.

De cursist signaleert uitlokkende, in stand houdende en verergerende factoren, maakt deze bespreekbaar en intervenieert daar adequaat in bij stotteren.

De cursus weet welke diagnostische instrumenten beschikbaar zijn voor onderzoek naar geobjectiveerde stotterernst en subjectieve stotterernst en stotterlast.

De cursist beschrijft en weet welke reguliere therapiemogelijkheden er in Nederland zijn voor jonge, stotterende kinderen tot zes jaar.

De cursist heeft informatie over werken vanuit het Demands & Capacities Model (Starkweather) en over het Lidcombe Programma.

Deel II:

De cursist heeft informatie over de ontwikkeling en achtergrond van de aanpak (Mini-)KIDS: theoretisch denkkader, doelen en uitgangspunten.

De cursist heeft concrete handvatten in handen om onderbouwd/klinisch beredeneerd met deze aanpak te werken met jonge kinderen die stotteren en hun ouders.

De cursist werkt met de evidence-based richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ en handelt volgens de aanbevelingen.

De cursist adviseert ouders van een jong kind dat stottert (casus) of een controletraject (monitoring) geïndiceerd is, er behandeling moet volgen, of dat een doorverwijzing naar een gespecialiseerde logopedist-stottertherapeut van toepassing is.

De cursist verwoordt wat zijn/haar grenzen zijn bij de behandeling van stotteren bij alle cliëntpopulaties en wanneer hij/zij moet doorverwijzen naar een gespecialiseerde logopedist-stottertherapeut.

De cursist handelt volgens evidence-based practice (EBP) en baseert zijn/haar handelen op wetenschappelijk gefundeerde informatie over stotteren.

Opzet van de cursus & doelgroep

De cursus bestaat uit drie dagen. Deze drie dagen zijn opgesplitst in deel I en deel II.

Deel I, de eerste dag van de cursus, is geschikt voor logopedisten die enigszins ervaring hebben met onderzoek naar en behandeling van stotteren bij jonge kinderen en hun ouders in de vrije vestiging, in het onderwijs of in een zorginstelling. Zij beschikken in geringe mate over up-to-date wetenschappelijke en adequate kennis van stotteren. Deze dag wordt gebruikt om de cursist bij te praten over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent stotteren en logopedie-stottertherapie.

Deel II, de achtereenvolgende twee dagen van de cursus, is geschikt voor logopedisten en logopedisten-stottertherapeuten met geruime ervaring in onderzoek naar en behandeling van stotteren bij jonge kinderen en hun ouders en reeds beschikken over up-to-date wetenschappelijke en adequate kennis van stotteren. Deze twee dagen worden gebruikt om specifiek in te gaan op de aanpak Mini-KIDS.

Contact Breederode Instituut

Postadres

Postbus 25307
3001 HH Rotterdam

Bezoekadres

Rochussenstraat 198
Kamer RS.06.112
3015 EK Rotterdam

Algemeen telefoonnummer: 010-794 6818
E-mail: info@breederode.nl

Inschrijven

Categorieën

2018-06-05T09:54:40+00:00