Startdatum: 10-06-2020
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: Amsterdam 10-6-2020
Docent: Evy Visch (Nederland) of Dorien Vandenborre (Vlaanderen).
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Locatie-adres: Pearson Amsterdam.
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00 uur -16.00 uur
Kosten: Prijs: € 295,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 6 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met afasiepatiënten en al ervaring hebben opgedaan met het gebruik van de CAT-NL.

Cursusinhoud:

 

Categorieën