CAT-NL Verdiepingstraining

/CAT-NL Verdiepingstraining

CAT-NL Verdiepingstraining

Startdatum: 09-04-2019
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 13-11-2018Utrecht, 9-4-2019 Amsterdam
Docent: Evy Visch (Nederland) of Dorien Vandenborre (Vlaanderen).
Locatie-plaatsnaam: Utrecht, Amsterdam
Locatie-adres: Domstad Utrecht, Pearson Amsterdam.
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00 uur -16.00 uur
Kosten: Prijs: € 290,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 6 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met afasiepatiënten en al ervaring hebben opgedaan met het gebruik van de CAT-NL.

Cursusinhoud:

 

Categorieën

2018-11-16T14:58:21+00:00