CELF-4 en CELF-Preschool-2-NL basistraining

/CELF-4 en CELF-Preschool-2-NL basistraining

CELF-4 en CELF-Preschool-2-NL basistraining

Startdatum: 10-12-2018
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 10-12-2018.
Docent: Deze training wordt verzorgd door Janneke de Waal.
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Locatie-adres: Kantoor Pearson
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00 tot 16.30 uur.
Kosten: Prijs: € 240,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 6 punten voor logopedisten aangesloten bij NVLF.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten en psychologen die nog geen of weinig ervaring hebben met het instrument.

Cursusinhoud:

CELF-4 en CELF-Preschool-2-NL basistraining

Prijs: € 240,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
celf4nlps2nlDe Clinical Evaluation of Language Fundamentals, CELF-4-NL, is een complete test voor de beoordeling van de taalvaardigheid. De test is geschikt voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar. De CELF-Preschool-2-NL is voor kinderen van 3 tot 6:11 jaar. De stapsgewijze benadering van vier niveaus stelt u in staat taalproblemen snel en betrouwbaar te identificeren.

 

 

De training is recentelijk vernieuwd, passend aan de Richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (oktober 2017).

 

 

 

Inhoud

Deze training is bedoeld voor logopedisten, psychologen en orthopedagogen met ervaring in psycho- en/of taaldiagnostisch onderzoek bij kinderen die nog weinig ervaring met deze instrumenten hebben opgedaan. De cursus gaat stapsgewijs door de tests en de achtergronden heen. Ook zullen de concepten betrouwbaarheid en validiteit worden uitgelegd. Alle subtests worden besproken en het scoren wordt geoefend. Tijdens de cursus is er gelegenheid tot vragen stellen. De interpretatie komt kort aan bod, maar hier ligt in deze basiscursus niet de nadruk op.

U kunt kiezen met welke van beide tests u actief gaat oefenen en er is casuïstiek beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • ontwikkeling van de CELF-4-NL en de CELF-Preschool-2-NL
  • normering, betrouwbaarheid en validiteit
  • wanneer CELF-4 en wanneer CELF-Preschool-2-NL afnemen
  • opbouw van de afname
  • bespreking van de subtests
  • scoren en het gebruik van de diverse tabellen

 

Doelstelling
Na afloop van deze training bent u in staat de CELF-4-NL en de CELF-Preschool-2-NL af te nemen en op een juiste wijze te scoren.


Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten en psychologen die nog geen of weinig ervaring hebben met het instrument.


Trainer
Deze training wordt verzorgd door Janneke de Waal.


Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 6 punten voor logopedisten aangesloten bij NVLF.


Bijzonderheden
Als vervolg op deze training kunt u ook de CELF-4-NL verdiepingstraining volgen die gericht is op casuïstiek en het schrijven van het rapport.

Contact:

Website:
www.pearsonacademy.nl

Direct: http://www.pearsonacademy.nl/celf-4-celf-preschool-basistraining

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën

2018-10-02T16:38:49+00:00