Startdatum: 24-09-2024
Instelling: Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Aard: Cursus
Cursusdata: Start: 24-09-2024 (middag). Vervolg: 08-10 (middag), 12-11, 10-12-2024, 11-02-2025 (middag), 15-04-2025 (middag).
Docent: Coördinatie Melissa Zevenhoven en Trainer Corine Vernooij
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 8 dagdelen
Studiebelasting-uren: 56 uur totaal (28 uur zelfstudie, 28 uur contacturen)
Lestijden: 9.30-17.30 uur / middag: 13.00-16.30 uur
Kosten: € 3650,- (€ 3.500,- voor leden NVD)
Diplomering: certificaat voor 56 studiebelastingsuren
Doelgroep: logopedisten

Cursusinhoud:

Volg de training Coach Motiverende Gespreksvoering
Het beheersen van motiverende gespreksvaardigheden (MGV) begint bij een basistraining. De training Coach Motiverende Gespreksvoering is bedoeld voor personen die een basistraining MGV hebben afgerond en zich binnen hun organisatie willen ontwikkelen in het coachen van collega’s in de toepassing van MGV. Onderzoek leert dat voor verdere ontwikkeling van deze vaardigheden oefening in de praktijk én het krijgen van feedback op gevoerde gesprekken een vereiste zijn.

We werken in een kleine groep en je krijgt veel individuele begeleiding van de trainer, waarin jouw professionele ontwikkeling steeds centraal staat.

IMPLEMENTATIE MGV BINNEN JE ORGANISATIE

MGV is een bewezen effectieve methodiek. Indien jouw organisatie kiest voor de uitgangspunten en het gebruik van deze methodiek binnen de zorgverlening, dan vereist dit continue aandacht voor de toepassing en ook het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden hierin. Als Coach MGV draag je binnen je organisatie zorg voor implementatie van deze methodiek, onder andere door het coachen van collega’s via feedback op vaardigheden en via het maken van een op maat opgesteld plan ter borging van MGV binnen jouw organisatie.

TOELATING

 • Je hebt een certificaat van een afgeronde basistraining Motiverende Gespreksvoering (incompany of open opleiding) van de HAN of elders.
 • Je werkt in een organisatie met mogelijkheden om collega’s te coachen in de toepassing van MGV (deze collega’s beheersen MGV op het niveau van een basistraining)
 • Je hebt een passieve beheersing van het Engels (lezen en verstaan)
 • Je bent in de gelegenheid om audio-opnamen te maken van gesprekken met cliënten en video-opnamen van coachingsgesprekken die je voert met collega’s

PROGRAMMA

Dit trainingstraject van 8 dagdelen duurt ongeveer een jaar. De training bestaat uit een mix van theorie, inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspelen, discussies, praktijkopdrachten en oefeningen. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden. Het traject wordt afgerond met een assessment, bestaande uit een zelfevaluatie, naast een evaluatie door de trainer. Zie bijlage ‘Onderwerpen en competenties Coach Motiverende Gespreksvoering voor een uitgebreider overzicht van de onderwerpen en competenties van de training.

COMPETENTIES

Na afronding kun je:

 • op effectieve wijze – volgens de uitgangspunten van MGV – collega’s coachen in het gebruik van deze methodiek
 • feedback geven op begeleidingsgesprekken van collega’s
 • korte sessies of workshops verzorgen over een onderwerp binnen MGV

TOETSING

Je analyseert

 • de door jou met cliënten gevoerde gesprekken met de trainer en medecursisten
 • de door jou met collega’s gevoerde coachingsgesprekken met de trainer en medecursisten aan de hand van beeldopnames

Je schrijft

 • een implementatieplan voor de borging van MGV binnen je organisatie
 • een persoonlijk ontwikkelplan waarin aandacht voor ontwikkeling van jouw eigen kennis en vaardigheden in de toepassing van MGV, alsmede voor jouw vaardigheden als coach van jouw collega’s bij de toepassing van MGV

Je evalueert

 • aan het einde van dit trainingstraject met behulp van een assessment-instrument je theoretische basiskennis naast jouw coachingsvaardigheden. Dit wordt door de trainer beoordeeld in een eindevaluatie.

RESULTAAT

 • Certificaat: bij voldoende participatie (80% aanwezigheid en voldaan aan de praktijkopdrachten) en een voldoende voor het assessment ontvang je een certificaat voor 56 studiebelastingsuren
 • Bewijs van deelname: bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor het assessment ontvang je een bewijs van deelname met het aantal studiebelastingpunten gebaseerd op de gevolgde contacturen

DOOR WIE

Coördinator:

 • Melissa Zevenhoven

Trainer:

 • Corine Vernooij

Corine heeft ruime ervaring met Motiverende Gespreksvoering. Zij is lid van het netwerk MINT: het Motivational Interviewing Network of Trainers. Leden van dit netwerk komen bijeen om kennis uit te wisselen, te trainen en nieuwe onderzoeken te bespreken. De trainers nemen regelmatig deel aan MINT-bijeenkomsten. Zo blijven ze ook voortdurend in ontwikkeling en op de hoogte van de laatste inzichten.

SAMENWERKING

De HAN biedt deze training aan in samenwerking met Corine Vernooij, Mens & Motivatie

TOELICHTING OP DE KOSTEN

 • Inclusief digitaal studiemateriaal
 • Koffie/thee (+lunch bij dagen van 2 dagdelen)
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum
 • Betaling in 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra.

OP ZOEK NAAR INCOMPANY / MAATWERK?

De HAN verzorgt trainingen Motiverende Gespreksvoering (kennismaking, basis of vervolg) in huis op locatie van jouw organisatie voor specifieke doelgroepen, zoals diabetesteams, dialyseteams, leefstijladviseurs, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, looptherapeuten, zichtbare schakel-wijkverpleegkundigen, zorggroepen, artsen, sociaal werkers, jeugdzorgwerkers, vaktherapeuten en arbodiensten. Desgewenst maken we een programma op maat, toegespitst op de wensen en behoeften van de organisatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via telefoon 024 – 351 1030 of per mail Team.LLO.APS@han.nl.

Direct contact
024 – 35 11 030
E team.LLO.APS@han.nl 

Meer weten over paramedische vervolgopleidingen aan de HAN?
Ga naar: https://www.han.nl/studeren/studierichtingen/gezondheid-en-sport/zorg-en-vitaliteit/paramedische-vervolgopleidingen/

Categorieën