Startdatum: 23-04-2021
Instelling: Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Post-hbo HAN VDO)

Aard: Post-hbo
Cursusdata: 23-4-2021 en 21-5-2021
Docent: Coordinatie: Laura Postma
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 20 uur totaal
Lestijden: 09.30-16.30 uur
Kosten: € 795,-
Aantal deelnemers: 20
Diplomering: Accreditatie in aanvraag. Certificaat of bewijs van deelname
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Je leert meer over cognitieve communicatiestoornissen met inbegrip van niet-linguïstische cognitieve stoornissen zoals executief functioneren, mentaal tempo en geheugen. Deze niet-talige cognitieve functies spelen immers naast de talige cognitieve functie een belangrijke rol in de communicatie van mensen met afasie en cognitieve communicatiestoornissen. Ook bekijk je deze specifieke en lastige casuïstiek vanuit een multidisciplinair perspectief en leer je in keuze en vorm van de behandeling van mensen met cognitieve communicatiestoornissen en afasie rekening te houden met de overige cognitieve stoornissen. De cursus traint je met gerichte diagnostiek- en behandelcompetenties.

Specifiek wordt er ingegaan op de invloed van niet-linguïstische cognitieve stoornissen op de communicatievaardigheid, zonder dat er voorbij wordt gegaan aan afasie. Er is expliciet aandacht voor het klinisch redeneren bij en het belang van de interdisciplinaire diagnostiek en begeleiding van cliënten. Bovendien bestaat er de nodige overlap tussen afasie en cognitieve communicatiestoornissen (CCS) wat betreft onderliggen cognitieve stoornissen, diagnostiek en behandeling. Het bespreken van deze overlap biedt klinische houvast als het gaat om klinisch redeneren en concrete handvatten voor diagnostiek en behandeling.

Voor wie

  • Je bent logopedist met hbo denk- en werkniveau.
  • Je werkt als logopedist in een multidisciplinair team of in de eerste lijn.
  • Je hebt ervaring met de behandeling van verworven communicatiestoornissen

Programma
Tijdens de cursus Cognitieve Communicatiestoornissen en afasie: meer dan taal van de HAN behandelen 2 experts uit het werkveld, namelijk een namelijk een spraak-taalpatholoog/ klinisch logopedist en een neuropsycholoog, niet alleen de theorie, maar ook een praktische vertaling daarvan via hun en jouw casuïstiek.
Zij verzorgen samen deze cursus en kunnen ieder vanuit hun eigen perspectief een bijdrage leveren, waarbij zij dit niet ieder apart doen, maar heel nadrukkelijk samen optrekken in het diagnostisch en/of begeleidingsproces.

In het kort
Start: 18 september 2020 Vervolg: 9 oktober
Kosten: € 795,-
Locatie: Nijmegen

Meer informatie
Opleidingspagina HAN: https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/cognitieve-communicatiestoornissen-en-afasie/

Direct contact
HAN VDO | T (024) 351 10 83 | E info.hanvdo@han.nl

Categorieën