Startdatum: 13-03-2024
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Cursus
Cursusdata: Woensdag 13 maart, vrijdag 12 april, vrijdag 17 mei en woensdag 19 juni 2024
Docent: MA Esther van Niel
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Studiebelasting-uren: Totale studiebelasting is 72 uur, waarvan 28 contacturen en 44 zelfstudie-uren
Kosten: € 1250 (vrij van btw)
Aantal deelnemers: 11 - 14
Diplomering: Certificaat met de studie-investering (72 uur)
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

De praktische cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) is gericht op het evidence-based logopedisch handelen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de meerwoordfase of differentiatiefase.

Opleidingsinhoud

In de praktische cursus CT-2 staat de communicatieve taaltherapie centraal. In spelsituaties stimuleer je de conversatie- en vertelvaardigheden van het kind. Ook kun je zo de woordenschat en de communicatieve mogelijkheden van het kind uitbreiden.

Programma

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • normale taalontwikkeling van 2 tot 6 jaar
 • klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek, diagnose en klinisch redeneren rond de diagnose, met gebruik van ICF-terminologie
 • behandelplan opstellen voor een kind met een (complexe) taalstoornis met SMART-doelen gericht op het verminderen van de stoornis en het verbeteren van communicatie en participatie
 • behandeling van kinderen met pragmatische problemen
 • uitbreiden van de woordenschat
 • behandeling gericht op syntaxis en morfologie
 • het begrijpen en/of uitdrukken van taal-denkrelaties
 • het begrijpen en/of vertellen van verhalen
 • samenwerken met de ouders, samenwerken met andere disciplines
 • zoeken naar relevante bronnen in de literatuur

Onderwijsvorm

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’. Een belangrijke bron is de 2017 gepubliceerde richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’.

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek, met uitleg van de docent en veel aandacht voor recente ontwikkelingen. Je oefent met communicatieve speltherapie bij je zelf ingebrachte casus. Hierop krijg je feedback van de docent.

Verplichte literatuur

Tijdens de cursus gebruiken we de volgende literatuur:

 • Dungen, L. van den (2007), Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Bussum: Coutinho (of een latere druk).
 • Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017), Handboek Taalontwikkelingsstoornissen, Muiderberg: Coutinho.

Toelating

Voor de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) gelden geen specifieke toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen met taalontwikkelingsstoornissen behandelen met een talig niveau tussen de 2 en 6 jaar.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Esther van Niel. Zij heeft als logopedist en linguïst veel ervaring opgedaan met kinderen met ernstige taal-spraakstoornissen en problemen met lezen en spelling.

Na deze opleiding

Na de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2) kun je communicatieve taaltherapie inzetten om jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te helpen.

Competenties

Na de cursus kun je:

 • reflecteren op je systematisch logopedisch handelen bij kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar.
 • onderbouwde keuzes maken in de diagnostiek.
 • beïnvloedende factoren identificeren en opnemen in je hypothese en klinische redenering.
 • op basis van de klinische redenering een werkbaar behandelplan opstellen en uitvoeren volgens de uitgangspunten van communicatieve taaltherapie.

Doorstuderen

Heb je na deze cursus de smaak te pakken? Bij Hogeschool Utrecht kun je meerdere cursussen over communicatieve taaltherapie volgen, ingedeeld naar de taalleeftijd van kinderen met TOS. De andere cursussen zijn gericht op kinderen die nauwelijks spreken (CT-1) en kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar (CT-3).

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën