Startdatum: 22-11-2023
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Cursus
Cursusdata: Woensdag 22 november, vrijdag 15 december 2023, maandag 22 januari en woensdag 14 februari 2024
Docent: Martina de Groot
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Studiebelasting-uren: 56 uur (24 contacturen en 32 zelfstudie-uren)
Kosten: € 1250 (vrij van btw)
Aantal deelnemers: 10 - 14
Diplomering: Certificaat met de studie-investering (68 uur)
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

De praktische cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau vanaf 6 Jaar (CT-3) is gericht op het evidence-based logopedisch handelen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die de differentiatiefase grotendeels hebben afgerond.

Opleidingsinhoud

In de praktische cursus CT-3 staat de communicatieve taaltherapie centraal. In spelsituaties stimuleer je de conversatie- en vertelvaardigheden van het kind. Ook kun je zo de woordenschat en de communicatieve mogelijkheden van het kind uitbreiden.

Programma

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de normale taalontwikkeling na het 6e levensjaar
 • klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek, diagnose en klinisch redeneren rond de diagnose, met gebruik van ICF-terminologie
 • behandelplan opstellen voor een kind met een (complexe) taalstoornis met SMART-doelen gericht op het verminderen van de stoornis en het verbeteren van communicatie en participatie
 • behandeling gericht op pragmatiek en verhaalopbouw
 • uitbreiden van de woordenschat en verminderen van woordvindingsproblemen
 • uitbreiden van taal-denkrelaties
 • gebruik van samengestelde zinnen
 • speciale aandacht voor de behandeling van kinderen met bijkomende of veroorzakende problemen, afhankelijk van de ingebrachte casus (zoals sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen)
 • de bijdrage van leerkrachten en ouders aan de taaltherapie
 • groepstherapie
 • zoeken naar relevante bronnen in de literatuur

Onderwijsvorm

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’. Een belangrijke bron is de 2017 gepubliceerde richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’.

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek, met uitleg van de docent en veel aandacht voor recente ontwikkelingen. Je oefent met communicatieve speltherapie bij je zelf ingebrachte casus. Hierop krijg je feedback van de docent.

Verplichte literatuur

Tijdens de cursus gebruiken we de volgende literatuur:

 • Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017), Handboek Taalontwikkelingsstoornissen, Muiderberg: Coutinho.

Toelating

Voor de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau vanaf 6 Jaar (CT-3) gelden geen specifieke toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen met taalontwikkelingsstoornissen behandelen met een talig niveau vanaf 6 jaar.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Martina de Groot, logopedist en spraak- en taalpatholoog.

Na deze opleiding

Na de cursus Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau vanaf 6 Jaar (CT-3) kun je communicatieve taaltherapie inzetten om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te helpen.

Competenties

Na de cursus kun je:

 • reflecteren op je systematisch logopedisch handelen bij kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar.
 • onderbouwde keuzes maken in de diagnostiek.
 • beïnvloedende factoren identificeren en opnemen in je hypothese en klinische redenering.
 • op basis van de klinische redenering een werkbaar behandelplan opstellen en uitvoeren volgens de uitgangspunten van communicatieve taaltherapie.

Doorstuderen

Heb je na deze cursus de smaak te pakken? Bij Hogeschool Utrecht kun je meerdere cursussen over communicatieve taaltherapie volgen, ingedeeld naar de taalleeftijd van kinderen met TOS. De andere cursussen zijn gericht op kinderen die nauwelijks spreken (CT-1) en kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (CT-2).

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën