Startdatum: 13-12-2019
Instelling: Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Post-hbo HAN VDO)

Aard: Post-hbo
Cursusdata: 13-12-2019
Docent: Sanne Diepeveen en Leenke van Haaften
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 1 dag
Studiebelasting-uren: 9 uur (contacturen 6 uur, zelfstudie 3 uur)
Lestijden: 09.30-16.30 uur
Kosten: € 345,-
Diplomering: Accreditatie in aanvraag Bewijs van deelname
Doelgroep: logopedisten

Cursusinhoud:

Het CAI is een nieuw, gecomputeriseerd instrument voor het beoordelen van de spraakontwikkeling van kinderen ten behoeve van screening en vroegdetectie, monitoring van normale spraakontwikkeling en diagnostiek van afwijkingen in de spraakontwikkeling. Met het CAI kunt je interactieve testen afnemen en automatisch analyses van getranscribeerde spraakuitingen genereren.

Uniek in Nederland
De cursus Computer Articulatie Instrument is uniek in Nederland en heeft tot doel logopedisten met het CAI te leren werken. De post-hbo cursus wordt gegeven door de ontwikkelaars zelf. Naast de werking gaan zij ook in op de achtergronden en de totstandkoming van dit nieuwe instrument voor logopedisten. Daarnaast worden kennis en ervaringen uit het werkveld met je gedeeld. Ook je eigen ervaringen (middels ingebrachte casuïstiek) hebben de aandacht.

PROGRAMMA

Tijdens de cursus ga je, in een theoretisch deel, in op de differentiaaldiagnostiek van spraakstoornissen van kinderen. Vervolgens leer je in een practicum te werken met het CAI, spraakuitingen te transcriberen en de uitkomsten te interpreteren.

Onderwerpen

  • Differentiaaldiagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen
  • Hanteren van het CAI (afname en transcriberen)

Kijk voor meer informatie of meld je aan
https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/computer-articulatie-instrument-cai

Direct contact
HAN VDO | T (024) 351 10 83 | E info.hanvdo@han.nl

 

Categorieën