Startdatum: 09-10-2019
Instelling: CE D-Groep

Aard: Conferentie
Cursusdata: 9-10-2019
Docent: sprekers zie programma
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven
Locatie-adres: Igluu Eindhoven
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00-16.00 uur (aanmelden van 9.15-10.00 uur)
Kosten: € 295,- per deelnemer inclusief lunch. Bij inschrijving van 3 of meer personen van dezelfde instelling, kunt u gebruikmaken van de meermanskorting van € 25,- per persoon.
Doelgroep: Logopedisten. en Voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren. leesspecialisten en intern begeleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs.

Cursusinhoud:

Woensdag 9 oktober in Eindhoven

Waar gaat de conferentie over?
Verhalen zijn krachtige communicatiemiddelen. Niet voor niets worden ze voor allerlei doeleinden ingezet, bijvoorbeeld om te vermaken, te informeren of te overtuigen. Maar hoe werkt dat? Wat maakt verhalen zo krachtig? En hoe kunt u verhalen op een zinnige manier inzetten om het tekstbegrip van kinderen te vergroten? In deze conferentie bekijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. We laten zien hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen u kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen.

 

Keynotes
Het strategisch gebruik van verhalen – door prof. dr. José Sanders, Radboud Universiteit Nijmegen
Verhalen om te leren? – door dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht

Workshops
Achter de namen ziet u voor wie de workshop of presentatie bedoeld is: primair of voortgezet onderwijs.
1) De kracht van verhalen tijdens interactief voorlezen (po)
2) Leesaanpak van jonge kinderen voor verhalen en informatieve teksten (po)
3) De transfer van Nieuwsbegrip naar andere teksten (po)
4) Praten over boeken (po)
5) Wetenschappelijke kennis toepassen in de onderwijspraktijk (po/vo)
6) Leesboeken en de zaakvakken (vo)
7) Leren redeneren over literatuur (vo)
8) Sociale cognitie en het lezen van verhalen (vo)

Meer informatie en inschrijven klik hier

 

 

Categorieën