Startdatum: 06-12-2021
Instelling: Van Taal Tot Leren

Aard: Cursus
Cursusdata: 6-12-2021 Deel 1: maandag 16 u tot 20 u / 13-12-2021 Deel 2: maandag van 16 u tot 20 u
Docent: Emmanuelle De Waal Auteur van de methodiek Letterweg, logopediste, remedial teacher en dyslexiebehandelaar. Werkzaam in België en Nederland.
Locatie-plaatsnaam: Online via ZOOM,
Studieduur: 2 dagdelen
Studiebelasting-uren: 8 uur aanwezigheidsplicht via Zoom + literatuurstudie en opdrachten
Lestijden: 16.00 uur - 20.00 u
Kosten: Basis en Verdieping : € 179, - incl. BTW per persoon  (geaccrediteerd) 
Diplomering: ADAP Register Logopedisten 54,5 punten
Doelgroep: Logopedisten, leerkrachten, remedial teachers. Vermeld zeker je functie bij inschrijving zodat de inhoud aansluit op jouw doelgroep.

Cursusinhoud:

Instelling: Van Taal Tot Leren

Accreditatie: ADAP Register Logopedisten 54,5 punten

Locatie: online via ZOOM, met aanwezigheidsplicht, u ontvangt per mail een link waarmee u kan inloggen

Data:

Deel 1: maandag 6 december 2021 16 u tot 20 u

Deel 2: maandag 13 december 2021 van 16 u tot 20 u

Tijdsbesteding: 8 uur aanwezigheidsplicht via Zoom + literatuurstudie en opdrachten

Literatuur:
Dyslexie en moderne talen, Wim Tops
Close reading: Diana Lapp

Contact:

Tel 0032 479 44 84 95

e-mail: dewaalmanu@hotmail.com

Inschrijving: via e-mail met vermelding van: Naam, factuuradres, e-mail, mobiel nummer, functie , KP nummer (bevestiging volgt per sms)

Website: www.logopediedewaal.nl

 

Inhoud
Deel 1: Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de kleutertijd tot altijd!
Verdiepend lezen, ook wel ‘close reading’ genoemd, leert leerlingen om boeken en teksten te doorgronden.  Hoe breng jij die vaardigheid aan bij leerlingen met taal- en leesproblemen? Wacht jij tot jouw leerling met dyslexie vlot kan lezen? Komt de techniek écht vóór het begrip? Wat doe jij als vloeiend lezen bij jouw leerling achterblijft en je, vanzelfsprekend, naar begrijpend lezen streeft? Anderzijds kan je je afvragen of je bij leerlingen met een taalproblematiek begrijpend lezen kan verwachten?
In deze cursus worden de uitgangspunten van close reading besproken en wordt het technisch én verdiepend lezen praktisch geoefend.  Ga mee in de verdieping!

Ontdek het theoretisch kader van close reading  en ervaar zelf tijdens meerdere korte sessies wat verdiepend lezen is. Leer hoe je verdiepend lezen kan toepassen tijdens de lessen begrijpend lezen,  de taal- en dyslexiebehandelingen!

Deel 2: Talen leren met bijkomende uitdagingen
Welke struikelblokken ondervinden leerlingen met dyslexie, een TOS of concentratieprobleem bij het leren van een voor hen vreemde taal en hoe kan jij, vanaf de laatste kleuterklas en verder, tijdens je therapieën of lessen een stevige fundering aanleggen waarop die hogere leerprocessen voortbouwen? Hoe houd jij de beelddenker bij jouw taalles? Wat doe je als een methodiek niet aansluit bij de leerling? Welke prioriteiten stel je? Kijk jij als leerkracht, logopedist of zorgcoördinator alleen maar naar het nu, naar de scores die je leerling zou moeten behalen, of denk je aan de leerweg die nog volgt? Hoe geef jij jouw leerling leer-kracht? In deze cursus ga je met Mike op pad, vanaf de kleuterklas tot de eindexamens van het voortgezet onderwijs. Mike heeft dyslexie, fonologische problemen én woordvindingsproblemen. Hij is sportief, beweeglijk en volgens zijn ouders een echte beelddenker en ook wel wat strong-willed. Hij bleek, na breed onderzoek, ook hoogbegaafd en perfectionistisch te zijn. “Arme … leerkracht?“ Leerlingen met dyslexie moeten heel wat hindernissen overwinnen bij het leren van een vreemde taal. In het onderwijs domineert momenteel een “natuurlijke” en communicatieve, nauwelijks gestructureerde aanpak. Sommige leerlingen hebben echter vooral baat bij een directe, gestructureerde, systematische en multisensoriële instructie van het regelsysteem van een taal en het is deze instructie die op deze dag besproken wordt. Tijdens deze tocht ontdek je leerstrategieën ter versterking van: – woordenschat – uitspraak – spelling – grammatica – technisch en verdiepend lezen bij vreemde talen – leer-kracht

 

NB: Enkel geïnteresseerd in 1 onderdeel? Bezoek dan de site van Vormingscentrum SIG en kom naar één van de fysieke cursussen.

(geen accreditatie) https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod

Kosten
Verdiepingscursus dyslexie : € 179, – incl. BTW per persoon  (geaccrediteerd)
Docent

Emmanuelle De Waal
Auteur van de methodiek Letterweg, logopediste, remedial teacher en dyslexiebehandelaar.
Werkzaam in België en Nederland.

Professionals:

logopedisten, leerkrachten, remedial teachers
Vermeld zeker je functie bij je inschrijving zodat de inhoud aansluit op jouw doelgroep.

Inschrijving:  Mail naar dewaalmanu@hotmail.com

Vermeld:

Naam

Bezorgadres

factuuradres

KP nr  (de punten worden bijgeschreven in het register)
Mobiel nummer
Functie en de doelgroep waarmee je werkt

Bevestiging van je inschrijving gebeurt via SMS

 

Contact: Tel 0032 479 44 84 95

dewaalmanu@hotmail.com

Website: www.logopediedewaal.nl

 

 

 

 

Groetjes van de Pratende Letters

 

Categorieën