Cursus E.F.C.T.: Executieve Functies Coachen en Trainen voor Paramedici (kinderen en adolescenten)

/Cursus E.F.C.T.: Executieve Functies Coachen en Trainen voor Paramedici (kinderen en adolescenten)

Cursus E.F.C.T.: Executieve Functies Coachen en Trainen voor Paramedici (kinderen en adolescenten)

Startdatum: 02-02-2019
Instelling: Praktijk van Zon

Aard: Cursus
Cursusdata: 2-2-2019,16-2-2019, 12-3-2019, 26-3-2019, 13-4-2019.
Docent: Angelique van Zon: Auteur van het boek “Het kind aan het stuur” Ad van der Geer: NLP- en NLP Coach trainer
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: volgt later
Studieduur: 5 dagen
Studiebelasting-uren: 50 uren: 30 contacturen en 20 studie- en vaardigheidstrainingsuren. De vaardigheden kun je tijdens je werk trainen. De zelfstudie bestaat uit het lezen van de reader en opzoeken van informatie.
Lestijden: 9.00 uur – 17.00 uur (lestijden kunnen nog een half uur worden aangepast)
Kosten: Introductieprijs € 1275,00 incl. lesmateriaal, koffie,thee en lunch.
Diplomering: Na afloop van de cursus ontvang je het certificaat “Coaching Foundations” getekend door Richard Bandler (grondlegger NLP). Er is accreditatie aangevraagd voor de cursus. Je ontvangt een certificaat voor de cursus E.F.C.T. .
Doelgroep: Je bent een paramedisch therapeut of leerkracht en hebt de basiscursus “Executieve Functies en logopedie” of “Executieve Functies in het onderwijs” afgerond met een certificaat.

Cursusinhoud:

Het kunnen stimuleren van de Executieve Functies geeft veel voldoening en er is vaak snel merkbaar resultaat. Toch hebben veel kinderen meer dan stimulering nodig en zijn ze gebaat bij training/coaching van de Executieve Functies. Wil jij graag deze training/coaching geven? De cursus E.F.C.T. voor paramedici zorgt ervoor dat je op een gestructureerde manier, volgens een juist coachingstraject, gebruik kunt maken van verschillende invalshoeken om de Executieve Functies geïsoleerd en gecombineerd te coachen en/of trainen.

 

Na het volgen van de cursus Executieve Functies Coachen…

heb je kennis van:

 • De verdieping op de executieve functies.
 • De kenmerken van ADHD/ADD, autisme en hoogsensitiviteit en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling van Executieve Functies
 • Hoog- en zwakbegaafdheid en de Executieve Functies
 • Fixed en Growth mindset en de invloed op de Executieve Functies
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) communicatietechnieken en coachmodellen en -technieken
 • Het coachingstraject (inventarisatie en implementatie) 

beheers je de vaardigheid om:

 • Verbaal en non-verbaal contact/verbinding te maken en een goede coach/trainer te zijn
 • De juiste coachvragen te stellen
 • Intake/observatie/onderzoek uit te voeren
 • Een coachplan op te stellen (samen met de cliënt)
 • De Executieve Functies te trainen d.m.v. communicatie/ materialen en diverse invalshoeken en deze geïsoleerd of gecombineerd te trainen

 

Data:

De cursus bestaat uit 5 dagen

Zaterdag 2 februari 2019
Zaterdag 16 februari
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 26 maart
Zaterdag 13 april

Locatie:

Utrecht 

Lestijden:

9.00 uur – 17.00 uur (lestijden kunnen nog een half uur worden aangepast) 

Kosten:

Introductieprijs € 1275,00 incl. lesmateriaal 

Instapeisen:

Je bent een paramedisch therapeut of leerkracht en hebt de basiscursus “Executieve Functies en logopedie” of “Executieve Functies in het onderwijs” afgerond met een certificaat. 

Studiebelastingsuren:

50 uren: 30 contacturen en 20 studie- en vaardigheidstrainingsuren. De vaardigheden kun je tijdens je werk trainen. De zelfstudie bestaat uit het lezen van de reader en opzoeken van informatie.

Diplomering:

Na afloop van de cursus ontvang je het certificaat “Coaching Foundations” getekend door Richard Bandler (grondlegger NLP). Er is accreditatie aangevraagd voor de cursus. Je ontvangt een certificaat voor de cursus E.F.C.T. .

Trainers:

Angelique van Zon: Auteur van het boek “Het kind aan het stuur”
Ad van der Geer: NLP- en NLP Coach trainer

 

Meer informatie en aanmelding via:

www.praktijkvanzon.nl

Via het contactformulier op de site www.praktijkvanzon.nl onder het kopje specialistische trainingen of direct via angelique@praktijkvanzon.nl  o.v.v. “Cursus Executieve Functies Coachen en Trainen

Categorieën

2018-11-20T06:32:04+00:00