Startdatum: 22-03-2024
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 22-03-2024, 23-03-2024, 05-04-2024 en 06-04-2024
Docent: Karen Visman
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Studieduur: 4 dagen
Studiebelasting-uren: 32 uur, waarvan 24 contacturen en 8 uur zelfstudie
Lestijden: 09.00 uur -16.00 uur.
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) €1.463,-
Aantal deelnemers: Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 15.
Diplomering: Accreditatie ADAP - Register Logopedist 34 punten
Doelgroep: Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder- en pre)logopedisten, psychologen, orthopedagogen, ondersteunend orthopedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, kinderartsen en onderwijzers in het speciaal onderwijs. Om deze cursus te kunnen volgen bevelen wij enige kennis van de sensorische informatieverwerking aan.

Cursusinhoud:

Floortime is een ontwikkelingsgericht model dat je leert om op een andere manier te kijken naar en werken met jonge kinderen die autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand hebben. In deze cursus leer je dat de activiteiten zelf geen doel op zich zijn, maar een middel tot interactie. Door te herkennen wat het emotionele ontwikkelingsniveau van het kind is, kunnen spel en aandacht hierop worden aangepast. Wil je graag kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand beter begeleiden? Dan is dit de cursus voor jou.

Resultaat

  • Je kunt de basistechnieken van Floortime toepassen in het werken met kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand
  • Je kunt het ontwikkelingsgericht werken beter laten aansluiten op de emotionele ontwikkeling van het kind
  • Je hebt meer zicht op de functionele emotionele ontwikkeling van een kind, waardoor je de Floortime-technieken beter toepast binnen je beroepsmatig handelen

Doelgroep

Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder- en pre)logopedisten, psychologen, orthopedagogen, ondersteunend orthopedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, kinderartsen en onderwijzers in het speciaal onderwijs.

Om deze cursus te kunnen volgen is het handig om al over enige kennis van de sensorische informatieverwerking te beschikken.

Aanpak

Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling dat je de verworven kennis en vaardigheden kunt implementeren in je eigen beroepspraktijk. Daarom wordt er gebruikgemaakt van interactieve werkvormen, casuïstiek en filmfragmenten. Deze cursus onderscheidt zich van andere cursussen door de praktische oefeningen waarin je vrijwel onbeperkt met de Floortime-principes kunt oefenen.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 32 uur, waarvan 24 contacturen en 8 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers is 12, het maximum 15.

Professionals

Karen Visman is kinderfysiotherapeut, sensomotorisch therapeut en Floortime-professional. Zij heeft een kinderfysiotherapiepraktijk in Amsterdam en werkt sinds 15 jaar met jonge kinderen die verschillende ontwikkelingsuitdagingen hebben, met name op het gebied van contact en gedrag. Door haar opleiding tot Floortime-professional in Amerika leerde zij op een positieve, functionele manier te kijken naar en te werken met kinderen en hun omgeving.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Accreditatie

ADAP Register Logopedist 34 punten

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De theoretische achtergrond van Floortime
  • Floortime-technieken
  • Multidisciplinaire kijk op kinderen
  • Sensorische informatieverwerking
  • Floortime en communicatie
  • Supervisie

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën