Startdatum: 06-11-2020
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: cursus
Cursusdata: 6-11-2020, 27-11-2020
Docent: De cursus wordt gegeven door drs. Marja Borgers. Marja is al 20 jaar docent nascholing logopedie, vooral op het vlak van pragmatiek, vertelvaardigheid en begrijpend lezen. Ze werkte jarenlang nauw samen met Kino Jansonius en is een van de auteurs van de RTNA. Daarnaast is ze werkzaam in het onderwijs als taalexpert. In 2015 publiceerde zij het boek Ik leer een woord, over het stimuleren van woordleren bij jonge kinderen.
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 40 uur, waarvan 12 contacturen en 28 uur zelfstudie.
Lestijden: 09.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) € 708,-
Aantal deelnemers: een groep van 10 tot 12 deelnemers
Diplomering: Accreditatie ADAP - Register Logopedist 40 punten
Doelgroep: Deze boeiende cursus is speciaal bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met kinderen van 4 tot 10 jaar met taalstoornissen.

Cursusinhoud:

Wilt u meer weten over het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in het vertellen bij kinderen? Dan is deze cursus iets voor u. In de cursus leert u meer over de ontwikkeling van vertelvaardigheid en de toepassing van de Busverhaal Test (BVT), onderdeel van de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA). U leert deze test af te nemen en de score te vergelijken met de normtabellen. Aan de hand van de score stelt u een therapieplan op voor uw cliënt. Zo bent u na afloop van deze cursus specialist op het gebied van vertelvaardigheid bij kinderen.

Resultaat

  • U kent de ontwikkeling van vertelvaardigheid bij kinderen
  • U kunt de Busverhaal Test (BVT) afnemen en bent in staat de resultaten hiervan te analyseren
  • U kunt een diagnose geven op basis van de Busverhaal Test (BVT)
  • U kunt een effectief therapieplan opstellen om stoornissen in het vertellen te behandelen

Doelgroep

Deze boeiende cursus is speciaal bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met kinderen van 4 tot 10 jaar met taalstoornissen.

Aanpak

De combinatie van interactieve, inspirerende bijeenkomsten met authentiek filmmateriaal en een zeer moderne online leeromgeving maakt deze cursus bijzonder effectief. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht. De cursus wordt verlevendigd door praktische oefeningen, analyses en coöperatieve werkvormen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 10 tot 12 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 40 uur, waarvan 12 contacturen en 28 uur zelfstudie.

Professionals

Deze cursus is ontwikkeld door dr. Kino Jansonius-Schultheiss, klinisch psycholinguïst en logopedist en drs. Marja Borgers, klinisch psycholinguïst, taaladviseur en taalcoach.

De cursus wordt gegeven door drs. Marja Borgers. Marja is al 20 jaar docent nascholing logopedie, vooral op het vlak van pragmatiek, vertelvaardigheid en begrijpend lezen. Ze werkte jarenlang nauw samen met Kino Jansonius en is een van de auteurs van de RTNA. Daarnaast is ze werkzaam in het onderwijs als taalexpert. In 2015 publiceerde zij het boek Ik leer een woord, over het stimuleren van woordleren bij jonge kinderen.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Theoretisch model psycho­linguïstiek
  • Ontwikkeling van vertelvaardigheid
  • Afname, transcriptie en analyse van de RTNA Busverhaal Test
  • Diagnosticeren op basis van de uitkomsten van de BVT
  • Filmopnamen van TOS-kinderen
  • Opstellen therapieplan en feedback daarop

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën