Startdatum: 30-10-2020
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 30-10-2020, 20-11-2020.
Docent: De cursus wordt gegeven door dr. Annette Scheper. Annette is klinisch linguïst en senior onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis. Zij richt zich op evidence-based werken bij kinderen met een TOS en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar taal en executieve functies en de effectiviteit van interventies.
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 25 uur, waarvan 13 contacturen en 12 uur zelfstudie.
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW)€ 708,-
Aantal deelnemers: 10 tot 12 deelnemers
Diplomering: Accreditatie ADAP - Register Logopedist 25 pt
Doelgroep: Deze praktische cursus is geschikt voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met kinderen met taalstoornissen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar.

Cursusinhoud:

Behandelt u regelmatig kinderen met woordenschatproblemen? In deze cursus staan problemen met woordvinding en woordenschat centraal. Er wordt ingegaan op de normale ontwikkeling van de woordenschat en de woordkennis, zodat stoornissen op dit gebied met elkaar vergeleken kunnen worden. De diagnostiek wordt gesteld met behulp van de Woordvinding Woordenschat Test (WWT), onderdeel van Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA). U leert deze test af te nemen en te analyseren. Hierdoor kunt u gelijk zien of de score afwijkend is.

Resultaat

 • U kunt uw nieuwe kennis over de theorie van woordvinding verwoorden
 • U begrijpt en verklaart met behulp van de RTNA woordvindingsproblemen
 • U kunt een diagnose stellen over de problematiek middels differentiaaldiagnostiek
 • U kunt op basis van de theorie, de diagnose en de geboden therapievormen een therapieplan opstellen voor kinderen met woordvindingsproblemen

Doelgroep

Deze praktische cursus is geschikt voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met kinderen met taalstoornissen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar.

Aanpak

De combinatie van interactieve, inspirerende bijeenkomsten met filmmateriaal en een zeer moderne online leeromgeving maakt deze cursus bijzonder effectief. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht. De cursus wordt verlevendigd door praktische oefeningen, analyses en coöperatieve werkvormen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 10 tot 12 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 25 uur, waarvan 13 contacturen en 12 uur zelfstudie.

Professionals

Deze cursus is ontwikkeld door dr. Kino Jansonius-Schultheiss, klinisch psycholinguïst en logopedist en dr. Annette Scheper, klinisch psycholinguïst en logopedist.

De cursus wordt gegeven door dr. Annette Scheper. Annette is klinisch linguïst en senior onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis. Zij richt zich op evidence-based werken bij kinderen met een TOS en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar taal en executieve functies en de effectiviteit van interventies.

Programma

In deze boeiende cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Theoretisch model psycholinguïstiek
 • Ontwikkeling woordenschat
 • Woordvindingsproblemen
 • Afname, transcriptie en analyse van de Woordvinding Woordenschat Test (WWT)
 • Logopedische diagnose op basis van de uitkomsten van de WWT
 • Filmopnamen van TOS-kinderen
 • Opstellen therapieplan en feedback daarop

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën