Startdatum: 21-11-2022
Instelling: Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Aard: Cursus
Cursusdata: 21 november 2022
Docent: Logopedisten, artsen en ervarings deskundigen Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Locatie-adres: Plesmanlaan 121, 1066CX Amsterdam
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 9:00- 17:15
Kosten: 225 euro
Aantal deelnemers: 20
Diplomering: Accreditatie aangevraagd bij ADAP
Doelgroep: Logopedisten met weinig tot geen ervaring in het behandelen van patiënten die een totale laryngectomie ondergaan ivm een tumor in het hoofd-halsgebied.

Cursusinhoud:

Wil je meer weten over de spraak- en reukrevalidatie na een totale laryngectomie? Op 21 november 2022 biedt het Antoni van Leeuwenhoek je de mogelijkheid tot bijscholing over de revalidatie na een totale laryngectomie.

De cursus richt zich op logopedisch onderzoek en behandeling van gelaryngectomeerde patiënten, waarbij de focus ligt op de ondersteuning in de periode na hun operatie en ontslag uit het ziekenhuis. De cursus is geschikt voor logopedisten die geen of enige ervaring met deze doelgroep hebben. Zowel theorie als praktische vaardigheden komen aan bod. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis en handvatten om de revalidatie, na ontslag uit het ziekenhuis, te continueren.

Je zult kennis opdoen over de verschillende opties voor spraakrevalidatie na een totale laryngectomie. Binnen de cursus ligt de focus op het aanleren van spraak m.b.v. de stemprothese, dit is in Nederland al jaren de meest gebruikte methode. Er wordt casuïstiek besproken en ingegaan op de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Tijdens de dag zijn tevens ervaringsdeskundigen aanwezig om hun verhaal te delen.

Naast het spreken verandert ook het ruiken na deze ingrijpende operatie. Het is mogelijk om na een laryngectomie weer te leren ruiken m.b.v. de zogenaamde ‘gaap-ruikmethode’. Hoe dat in zijn werk gaat komt op deze dag ook aan bod.

Meer informatie & Inschrijven

Categorieën