Cursus Toolkit Begrijpend Lezen

/Cursus Toolkit Begrijpend Lezen

Cursus Toolkit Begrijpend Lezen

Startdatum: 30-03-2019
Instelling: Tos- Trainingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 30-3-2019 en 13-4-2019
Docent: Dr. Marja Borgers, psycholinguïst
Locatie-plaatsnaam: Weesp
Locatie-adres: Stationsplein 28, Weesp
Studieduur: 14 uur, 2 lesdagen
Studiebelasting-uren: 12 contacturen en 12 uur aan voorbereiding en opdrachten
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: € 495,- inclusief lunch, cursusmap en toolkit
Diplomering: Geaccrediteerd met 24 punten. Indien gewenst een certificaat.
Doelgroep: Logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het gebied van begrijpend lezen vanaf groep 5 tot het Voortgezet Onderwijs.

Cursusinhoud:

Toolkit Begrijpend Lezen

Korte beschrijving:
De training Toolkit Begrijpend Lezen biedt de logopedist een compleet werkpakket om direct aan de slag te gaan met kinderen die problemen hebben met begrijpend lezen (geen dyslexie). De training is gericht op diagnostiek en behandeling van begrijpendleesproblematiek. De tools die worden aangereikt zijn zowel gericht op diagnostiek als op behandeling.

De eerste dag wordt gestart met een theoretisch kader. Het ontwikkelingsproces van het leren lezen en de ontwikkeling van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen wordt toegelicht. Dan wordt ingegaan op wat kinderen nodig hebben om goede begrijpend lezers te worden. Daarnaast wordt verduidelijkt wat er mis kan gaan in de ontwikkeling van begrijpend lezen. Vervolgens worden er meerdere (digitale) diagnostische instrumenten geïntroduceerd voor diagnose van kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 (en eventueel VO). De uitkomst van de differentiaaldiagnose maakt al behandelrichtingen zichtbaar. De deelnemer voert in de periode tussen de twee cursusdagen in een diagnose uit bij een eigen patiënt met behulp van een zelfgekozen diagnostisch instrument. Deze diagnose wordt tijdens de tweede lesdag besproken. Vervolgens stelt  de cursist SMART-behandeldoelen op, op basis van de diagnose. Met behulp van de Toolkit stelt de cursist een therapieplan samen voor de eigen patiënt, waarmee zij direct aan de slag kan.

 

Voor wie?
Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het gebied van begrijpend lezen vanaf groep 5 tot en met groep 8 in het reguliere of in het speciaal onderwijs of in het Voortgezet Onderwijs.

Aantal bijeenkomsten:
2 bijeenkomsten van 1 dag

Leerdoelen voor deze cursus:

De cursist: 

 • Kent de typische ontwikkeling van het lezen en de ontwikkeling van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen en functioneel lezen;
 • Kan begrijpend lezen plaatsen in het grote geheel van de taalontwikkeling;
 • Kan werken met het (digitale) diagnostische instrument;
 • Kan een diagnose stellen op basis van kennis en verschillende tools die worden geboden;
 • Kan SMART-behandeldoelen formuleren op gebied van begrijpend lezen;
 • Kan een therapieplan begrijpend lezen opstellen met behulp van de behandeltools die worden geboden.

Leerdoelen en –inhoud sluiten aan bij de kerntaken en competenties van het beroepsprofiel logopedist (mei 2013).

Cursusvorm:
Verschillende didactische werkvormen worden afgewisseld tijdens de cursus:

 • Zelfstandig lezen van literatuur.
 • Zelfstandig maken van opdrachten.
 • Uitleg over theorie en de werkwijze door docent aan de hand van PowerPoint en filmbeelden.
 • Diverse coöperatieve werkvormen binnen de opdrachten.
 • Zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een behandeling van een cliënt.

 

Voorwaarde voor deelname:
Het volgende beginniveau van de cursist is vereist:

De cursist heeft de vereiste basiskennis over de normale taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen op het vlak van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik, zoals aangeboden binnen de opleiding Logopedie.

De cursist heeft de beschikking over een laptop of tablet tijdens de training.

Afronding bij volledige aanwezigheid, deelname en vervulling van de huiswerkopdracht:
Huiswerkopdracht:

 • Het uitvoeren van een diagnose bij een eigen cliënt met behulp van de geboden tools
 • Het opstellen van SMART-behandeldoelen
 • Het opstellen van een therapieplan begrijpend lezen ten behoeve van de eigen cliënt

De 24 accreditatiepunten worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister. Indien gewenst ontvangt de cursist een certificaat.

 

Studiebelasting:
Aantal contacturen: 14 uur verdeeld over twee dagen.
Aantal zelfstudie uren inclusief de eindopdracht: 12 uur

Cursusprijs:
De cursusprijs is € 495. Deze prijs is inclusief cursusmap, toolkit en catering. De cursusmap en toolkit worden tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Meer informatie en opgeven voor deelnemen:
Kijk voor meer informatie op www.tos-trainingen.nl

Aanmelden via www.tos-trainingen.nl

Categorieën

2019-01-18T11:13:23+00:00