Startdatum: 08-01-2020
Instelling: Tos -Trainingen

Aard: Cursus met PowerPoint, oorspronkelijke filmmaterialen en cursusmap. Er wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen, onderwijsleergesprek en plenaire uitwisseling.
Cursusdata: 8-1-2020 en 8-2-2020.
Docent: Dr. Marja Borgers, klinisch psycholinguïst
Locatie-plaatsnaam: Weesp
Locatie-adres: Bibliotheek Weesp Oude Gracht 67, Weesp
Studieduur: 14 uur, 2 lesdagen
Studiebelasting-uren: 14 contacturen en 14 uur aan voorbereiding en opdrachten
Lestijden: 9.30-16.30
Kosten: € 545,- inclusief catering, cursusmap en toolkit
Diplomering: Geaccrediteerd met 26 punten. Indien gewenst een certificaat
Doelgroep: Logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het gebied taalbegrip en het (na)vertellen van verhalen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar.

Cursusinhoud:

Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen

Aard:
Cursus met PowerPoint, oorspronkelijke filmmaterialen en cursusmap. Er wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen, onderwijsleergesprek en plenaire uitwisseling.

Korte beschrijving:

TOS-kinderen hebben vaak problemen met het (na)vertellen van verhalen. Vertelvaardigheid begint bij het begrijpen van taal en van vertellingen. Hoe beter kinderen verhalen kunnen begrijpen en vervolgens voorspellen, hoe beter hun vertelvaardigheid zich zal ontwikkelen.

De training Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen biedt jou een compleet werkpakket om direct aan de slag te gaan met kinderen die een achterstand hebben op gebied van vertelvaardigheid. Deze training biedt een differentiaal diagnostiek met daaraan gekoppeld een differentiaal therapie.

Inhoud training:

Er wordt gestart met een inleiding en een theoretisch kader. Het ontwikkelingsproces van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid wordt besproken. De inhoud is gericht op zowel verhaalbegrip als verhaalproductie. Er wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de problemen van vertelvaardigheid bij TOS-kinderen.

Er worden een aantal verschillende screeningsinstrumenten en diagnostische instrumenten voor begrijpend luisteren en vertelvaardigheid geïntroduceerd en vergeleken. Vervolgens wordt er een differentiaal diagnostiek vertelvaardigheid geïntroduceerd, gebaseerd op het model van Roth & Spekman (1984). In de periode tussen de twee bijeenkomsten voeren de cursisten een huiswerkopdracht diagnostiek vertelvaardigheid uit. De diagnostiek mondt uit in het stellen van therapiedoelen en het opstellen van een therapieplan voor een eigen patiënt.​

Deze tweedaagse cursus is gericht op diagnostiek en therapie bij kinderen met problemen op het gebied van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid vanaf vier jaar tot en met circa tien jaar in het reguliere of in het speciaal onderwijs.

Organisatie training:

De training bestaat uit twee trainingsdagen met een tussenperiode van 2 weken. De eerste dag is gericht op de diagnostiek van vertelvaardigheid. Gedurende de tussenperiode wordt een diagnose uitgewerkt van een eigen patiënt. De tweede dag staat in het teken van de diagnose en de vertaalslag naar therapie met behulp van de toolkit. De studiebelasting bestaat uit 12 contacturen en 14 uren voorbereiding inclusief de huiswerkopdracht.

Werkwijze training:

Plenaire uitwisseling,, onderwijsleergesprekken en coöperatieve werkvormen wisselen elkaar af tijdens de bijeenkomsten..

De inhoud wordt verduidelijkt met een Powerpointpresentatie, filmopnames en een uitgebreide cursusmap. Alle benodigde materialen worden verstrekt voor en tijdens de training.

Voor wie?
Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het gebied van taalbegrip en het (na)vertellen van verhalen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar in het reguliere of in het speciaal onderwijs of in het Voortgezet Onderwijs.

Aantal bijeenkomsten:
2 bijeenkomsten van 1 dag

Leerdoelen voor deze cursus:

De cursist: 

De logopedist kan begrijpend luisteren en vertellen plaatsen in het grote geheel van de taalontwikkeling;

De logopedist kent de typische ontwikkeling van het begrijpend luisteren;

De logopedist kent de typische ontwikkeling van het vertellen en het navertellen van verhalen;

De logopedist kan een diagnose stellen op basis van de kennis en de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve diagnostische tools die worden geboden betreffende de vertelvaardigheid van het kind;

De logopedist kan SMART-behandeldoelen formuleren op gebied van vertelvaardigheid;

De logopedist kan een therapieplan vertelvaardigheid opstellen met behulp van de behandeltools die worden geboden.

Leerdoelen en –inhoud sluiten aan bij de kerntaken en competenties van het beroepsprofiel logopedist (mei 2013).

Cursusvorm:
Verschillende didactische werkvormen worden afgewisseld tijdens de cursus:

  • Zelfstandig lezen van literatuur.
  • Zelfstandig maken van opdrachten.
  • Uitleg over theorie en de werkwijze door docent aan de hand van PowerPoint en filmbeelden.
  • Onderwijsleergesprek
  • Diverse coöperatieve werkvormen binnen de opdrachten.
  • Zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een behandeling van een cliënt.

Voorwaarde voor deelname:
Het volgende beginniveau van de cursist is vereist:
De cursist heeft de vereiste basiskennis over de normale taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen op het vlak van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik, zoals aangeboden binnen de opleiding Logopedie.

Afronding bij volledige aanwezigheid, deelname en vervulling van de huiswerkopdracht:
Huiswerkopdracht:

  • Het uitvoeren van een diagnose bij een eigen cliënt met behulp van de geboden tools
  • Het opstellen van SMART-behandeldoelen
  • Het opstellen van een therapieplan ten behoeve van de eigen cliënt

De 26 accreditatiepunten worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister. Indien gewenst ontvangt de cursist een certificaat.

Studiebelasting:
Aantal contacturen: 14 uur verdeeld over twee dagen.
Aantal zelfstudie uren inclusief de eindopdracht: 14 uur

Cursusprijs:
De cursusprijs is € 545. Deze prijs is inclusief cursusmap, toolkit en catering. De cursusmap en toolkit worden tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Meer informatie en opgeven voor deelnemen:
Kijk voor meer informatie op www.tos-trainingen.nl

Aanmelden via https://www.tos-trainingen.nl/informatie-en-inschrijving

 

 

Categorieën