Startdatum: 14-10-2020
Instelling: Nascholing Logopedie Zeeland

Aard: Cursus
Cursusdata: 14-10-2020 en 15-10-2020
Docent: Mies Bezemer, Riet Grauwels, Esther van Meurs, zie verder uitgebreid hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Goes
Locatie-adres: Nader te bepalen
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 24 lesuren en 6 lesuren voorbereiding.
Lestijden: 09.30 - 17.00 uur
Kosten: 385 euro inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).
Aantal deelnemers: 15
Diplomering: Geaccrediteerd voor 21 punten
Doelgroep: Logopedisten die werken met oudere kinderen, jongeren en volwassenen en eerder een driedaagse cursus bij ons volgden én voor gekwalificeerde logopedisten-stottertherapeuten die hun vaardigheden op dit gebied willen versterken.

Cursusinhoud:

Cursus Verbale therapie bij de behandeling van stotteren,

een vervolgtraining (2 dagen)

Vervolgtraining verbale training binnen stottertherapie.
De verbale component binnen stottertherapie vraagt regelmatig om extra of speciale aandacht binnen een brede stottertherapie. Bij een geïntegreerde visie op stottertherapie is aandacht voor àlle componenten die een rol spelen een must.
Omdat cursisten hadden aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van een goed opgebouwde verbale training binnen stottertherapie hebben wij eerder een (geaccrediteerde) ‘vervolg’-training gepland die enthousiast ontvangen werd. Zo ook nu.
De accreditatie is nu toegekend voor 21 punten.

 

Bestemd voor:
Logopedisten die werken met oudere kinderen, jongeren en volwassenen en eerder een driedaagse cursus bij ons volgden én voor gekwalificeerde logopedisten-stottertherapeuten die hun vaardigheden op dit gebied willen versterken. Voorkennis en kunde omtrent de therapie bij cognitieve en emotionele problematiek bij stotteren wordt vereist. Heb je twijfel of je voldoende voorkennis hebt van deze componenten, neem dan contact met ons op.

Methodiek:
Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. Het is ook de bedoeling LIVE therapie te geven. 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

Reader: delen van het het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, 3e herziene druk,  Mies Bezemer & Jan Bouwen, (uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46906286, oktober 2018)  zal voor een belangrijk deel ook de reader zijn voor deze cursus.

Kosten :  385 euro, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).

 

Data: 14 en 15 oktober 2020
Locatie: nader te bepalen , vermoedelijk in Goes

Nadere informatie en aanmelding: Mail:  mies.bezemer@gmail.com
Maximaal aantal deelnemers is 15.

 

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie, werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, leidde en werkte tot voor kort (bij) Stottercentrum Zeeland en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’(Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), Mies Bezemer, Jan Bouwen, uitg. Coutinho, inmiddels de 3e belangrijk herziene druk., 2018.
Zij neemt deel als docent, mentor en coach aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, leidde en werkte en tot voor kort  (als) logopedist-stottertherapeut (binnen) Stottercentrum Zeeland. Riet werkt als  ambulant begeleider/ cursus ontwikkeling  bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant, en het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes,  ISBN 978 90 77822 40 1.  Bij  Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu werkzaam als stottertherapeut ZZP-er. Voorheen leidde en werkte zij (binnen) Stottercentrum Zuid Zeeland. Ester begeleidde vele stagiaires en is ook mentor bij de ECSF.

 

 

Categorieën