De Loslaatmethode van Coblenzer, toepassing in de praktijk bij stem en uitspraak

/De Loslaatmethode van Coblenzer, toepassing in de praktijk bij stem en uitspraak

De Loslaatmethode van Coblenzer, toepassing in de praktijk bij stem en uitspraak

Startdatum: 01-02-2019
Instelling: Jopie Kuiper Stemtrainingen

Aard: Cursus
Cursusdata: Vrijdag 1-2-2019 en Vrijdag 15-2-2019.
Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut en heeft diverse cursussen gevolgd bij prof. dr. Horst Coblenzer(1927-2014). Zij werkte tot juni 2013 als docent bij Hogeschool Utrecht. Zij behandelt stempatiënten, beroepssprekers en zangers in haar logopedie praktijk en geeft nascholingscursussen op stemgebied aan logopedisten.
Locatie-plaatsnaam: Amersfoort
Locatie-adres: Locatie: Best Western Plus Berghotel Amersfoort
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: Studiebelasting: 12 contacturen en 10 zelfstudie-uren
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Kosten: Kosten: 420 euro
Diplomering: Accreditatie: is verleend voor 17.5 punten door de Stadap
Doelgroep: Logopedisten en zangers

Cursusinhoud:

De Loslaatmethode van Coblenzer, toepassing in de praktijk bij stem en uitspraak: 

Adem en Stemtraining volgens prof. dr. Horst Coblenzer en prof. dr. Franz Muhar, Wenen. “Deze methode laat de mens vergeten mogelijkheden op het gebied van adem en stem, stap voor stap opnieuw beleven. Het lichaam als geheel staat centraal. Pas als de onderdelen die met adem en stemgeven te maken hebben in harmonie zijn, kunnen adem en stem optimaal en economisch werken” (Coblenzer, 1991).

Het doel van deze methode is: het verkrijgen van een ademritme aangepast aan het stemgeven. Door specifieke oefeningen wordt het middenrif getraind. Het loslaten van de middenrifspanning verloopt synchroon met de larynxbewegingen en de articulatie. Het larynxgebied wordt daardoor minder belast, zodat de stemplooien optimaal kunnen bewegen tijdens spreken en zingen. Door aandacht te geven aan het loslaten van medeklinkers  wordt de articulatie soepel en ontstaat de juiste spiertonus in het aanzetstuk. Ook wordt de stemklank voller en krijgt meer energie, waardoor het spreken gemakkelijker wordt. Er wordt een beroep gedaan op het voorstellings- en inlevingsvermogen van de patiënt/cliënt vanuit een natuurlijke fysiologische benadering.

Deze methode is ontstaan vanuit het theater en wordt gebruikt zowel bij stemtraining met gezonde stemmen van beroepssprekers, als in de stemtherapie waar de logopedist werkt met stempatiënten die een stoornis in de larynxfunctie hebben.

In deze praktische cursus wordt achtergrondinformatie gegeven, oefeningen worden uitgevoerd, casuistiek wordt getoond. De cursisten passen de methodiek toe in de eigen spreek- en zangstem, en in de articulatie zodat zij dit kunnen overbrengen op de patiënten/cliënten in hun beroepspraktijk.

Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht tijdens de cursus. De cursus is praktisch van aard.

Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut en heeft diverse cursussen gevolgd bij prof. dr. Horst Coblenzer(1927-2014). Zij werkte tot juni 2013 als docent bij Hogeschool Utrecht. Zij behandelt stempatiënten, beroepssprekers en zangers in haar logopedie praktijk en geeft nascholingscursussen op stemgebied aan logopedisten.

Inlichtingen: info@jopiekuiper.nl
Aanmelden:   www.jopiekuiper.nl (zie onder Agenda)

Categorieën

2018-09-25T08:22:21+00:00