DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

/DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

Startdatum: 19-03-2018
Instelling: Ced Groep

Aard: cursus
Cursusdata: S1310B Rotterdam: dinsdag 19 maart, donderdag 19 april, dinsdag 15 mei 2018
Locatie-plaatsnaam: Rotterdam
Studieduur: 3 dagen
Studiebelasting-uren: Naast de training van drie dagen zijn er praktijkopdrachten die ongeveer 20 uur studiebelasting vragen.
Lestijden: 10.00-16.00 uur
Kosten: € 825,- per deelnemer, inclusief lunch en de Vragenlijst Denkprocessen.
Diplomering: De cursus is door StADAP geaccrediteerd voor logopedisten voor 35 punten.
Doelgroep: Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so

Cursusinhoud:

DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren(S1310)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so

Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met kinderen. Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Bij goede interactie gaat het om het stellen van de juiste vragen en het op de juiste manier inspelen op de reactie van de leerling. In de praktische cursus DGM leert u hoe u als volwassene interactievaardigheden kunt inzetten om de taal-denkontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Theorie en praktijk worden in de cursus afgewisseld. In de cursus maakt u ook kennis met de Vragenlijst Denkprocessen.

Wat u verder nog moet weten…

  • Naast de training van drie dagen zijn er praktijkopdrachten die ongeveer 20 uur studiebelasting vragen.
  • Een cursuscertificaat wordt verstrekt bij voldoende aanwezigheid (90%) en voldoende kwaliteit van de praktijkopdrachten.
  • We kunnen deze cursus bij u in de buurt organiseren als u minstens 10 gegadigden kunt opgeven.

Registerleraar
Deze cursus is met 35 RU opgenomen in registerleraar.nl.

StADAP
De cursus is door StADAP geaccrediteerd voor logopedisten voor 35 punten.

Inschrijfformulier

Data en plaatsen schooljaar 2017-2018
S1310A Utrecht: maandag 13 november, donderdag 14 december 2017,  dinsdag 16 januari 2018
S1310B Rotterdam: dinsdag 19 maart, donderdag 19 april, dinsdag 15 mei 2018

Tijd
10.00-16.00 uur

Kosten
 825,- per deelnemer, inclusief lunch en de Vragenlijst Denkprocessen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Nicolette van de Kreeke
n.vandekreeke@cedgroep.nl

Categorieën

2017-11-09T13:42:43+00:00