DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

/DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren (S1310)

Startdatum: 04-02-2019
Instelling: Ced Groep

Aard: cursus
Cursusdata: S1310B  Utrecht: maandag 4 februari, dinsdsag 12 maart, donderdag 11 april 2019
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Studieduur: 3 dagen
Studiebelasting-uren: Naast de training van drie dagen zijn er praktijkopdrachten die ongeveer 20 uur studiebelasting vragen.
Lestijden: 10.00-16.00 uur
Kosten: € 825,- per deelnemer, inclusief lunch en de Vragenlijst Denkprocessen.
Diplomering: De cursus is door StADAP geaccrediteerd voor logopedisten voor 35 punten.
Doelgroep: Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so

Cursusinhoud:

DGM voor logopedisten en intern begeleiders en taalcoördinatoren(S1310)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so

Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met kinderen. Hoe kunt u kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kunt u kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Met uitdagende denkgesprekken stimuleert u de taal-denkontwikkeling. In de cursus DGM, waarin praktijk en theorie worden afgewisseld, leert u hoe u de taal- denkontwikkeling van leerlingen stimuleert en maakt u kennis met de Vragenlijst Denkprocessen.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek. Er komen verschillende taal-denkvaardigheden aan bod, afgestemd op het taal-denkontwikkelingsniveau van kinderen. Bijvoorbeeld oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen. Ook plaatsen we DGM in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We besteden veel aandacht aan uw eigen interactievaardigheden. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het instrument Even denken … Vragenlijst Denkprocessen.

Resultaat

  • U kent de uitgangspunten van goede interactie: taalaanbod, taalruimte en feedback.
  • U heeft uw vaardigheden uitgebreid om een denkgesprek te kunnen voeren.
  • U kunt vragen stellen die de taal-denkontwikkeling van kinderen stimuleren.
  • U kunt reacties van kinderen analyseren en hier adequaat op inspelen m.b.v. vereenvoudigings- en bemoeilijkingstechnieken, adequate feedback en reguleren.
  • U weet hoe u effectieve gesprekken kunt organiseren tijdens uw (les)activiteiten.
  • U kunt het diagnostisch instrument Even denken… Vragenlijst Denkprocessen doelgericht inzetten.
  • U heeft een denkstimulerende attitude ontwikkeld, zodat u kansrijke momenten voor het stimuleren van de taal-denkontwikkeling volop weet te benutten.

Wat u verder nog moet weten…

  • Er zijn drie trainingsdagen. Daarnaast zijn er praktijkopdrachten die ongeveer twintig uur studiebelasting vragen.
  • Als u minimaal negentig procent aanwezig bent en de praktijkopdrachten kwalitatief voldoende afrondt, ontvangt u na afloop een cursuscertificaat.

Reacties eerdere cursisten
‘Inspirerend en zeer leerzaam!’
‘Goed opgezet, duidelijke structuur.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van zes uur

Registerleraar
35 RU

StADAP
35 punten
Inschrijfformulier

Data en plaatsen schooljaar 2018-2019
S1310B  Utrecht: maandag 4 februari, dinsdsag 12 maart, donderdag 11 april 2019

Tijd
10.00-16.00 uur

Kosten
€ 825,- per deelnemer, inclusief lunch, de Vragenlijst Denkprocessen en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Informatie
Cursus- en conferentiebureau: 010 4071612, conferenties@cedgroep.nl

Categorieën

2018-09-06T15:38:18+00:00