Startdatum: 03-02-2020
Instelling: CED-Groep

Aard: Cursus
Cursusdata: Utrecht 3-2-2020, 3-3-2020, 2-4-2020.
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Studieduur: Drie bijeenkomsten van zes uur
Studiebelasting-uren: 35 SBU
Lestijden: 09:30 tot 16:00 uur.
Kosten: € 910- per deelnemer, inclusief lunch, de Vragenlijst Denkprocessen en cursusmap 
Diplomering: StADAP 38 punten
Doelgroep: Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so

Cursusinhoud:

Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met kinderen. Hoe kunt u kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kunt u kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Met uitdagende denkgesprekken stimuleert u de taal-denkontwikkeling. In de cursus DGM, waarin praktijk en theorie worden afgewisseld, leert u hoe u de taal- denkontwikkeling van leerlingen stimuleert en maakt u kennis met de Vragenlijst Denkprocessen.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek. Er komen verschillende taal-denkvaardigheden aan bod, afgestemd op het taal-denkontwikkelingsniveau van kinderen. Bijvoorbeeld oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen. Ook plaatsen we DGM in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We besteden veel aandacht aan uw eigen interactievaardigheden. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert.

Resultaat

  • U kent de uitgangspunten van goede interactie: taalaanbod, taalruimte en feedback.
  • U heeft uw vaardigheden uitgebreid om een denkgesprek te kunnen voeren.
  • U kunt vragen stellen die de taal-denkontwikkeling van kinderen stimuleren.
  • U kunt reacties van kinderen analyseren en hier adequaat op inspelen m.b.v. vereenvoudigings- en bemoeilijkingstechnieken, adequate feedback en reguleren.
  • U weet hoe u effectieve gesprekken kunt organiseren tijdens uw (les)activiteiten.
  • U kunt het diagnostisch instrument Even denken… Vragenlijst Denkprocessen doelgericht inzetten.
  • U heeft een denkstimulerende attitude ontwikkeld, zodat u kansrijke momenten voor het stimuleren van de taal-denkontwikkeling volop weet te benutten.

Reacties eerdere cursisten
‘Inspirerend en zeer leerzaam!’
‘Goed opgezet, duidelijke structuur.’

Meer informatie en inschrijven klik hier

 

Categorieën