Startdatum: 22-03-2024
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 22-03-2024 en 19-04-2024
Docent: Dr. Annette Scheper, Katja Daamen, MSc. en Francis van Tilburg, MSc.
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: een totale studiebelasting van 24 uur, waarvan 12 contacturen en 12 uur zelfstudie
Lestijden: 09.30 - 16.30 uur
Kosten: Totaalprijs: € 819,- (exclusief BTW)
Aantal deelnemers: minimaal 10 tot maximaal 20 deelnemers
Diplomering: Geaccrediteerd bij ADAP Register Logopedist 33 punten
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

In de cursus Diagnostiek en Behandeling bij TOS met RTNA krijg je inzicht in de algemene aspecten van de spontane taaltesten van Renfrew’s Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA, Jansonius et al., 2014). De RTNA is bedoeld voor diagnostiek en behandeling van kinderen met TOS. De theorie van woordvinding en vertelvaardigheid bij een normale taalontwikkeling en bij TOS worden gepresenteerd. De afname, uitwerking en interpretatie van de specifieke onderdelen: De Woordvinding Woordenschat Test (WWT), de ActiePlaten Test (APT) en de BusVerhaal Test (BVT) van de RTNA komen aan bod. Tot slot breng je de resultaten op de verschillende RTNA-onderdelen samen tot een diagnostisch beeld en stel je behandeldoelen op voor kinderen met TOS. Alle onderdelen van de cursus worden met behulp van cases en filmbeelden uit de lopende praktijk geïllustreerd.

Resultaat

 • Je hebt kennis over de theorie van woordvinding en vertelvaardigheid bij de normale taalontwikkeling en als er sprake is van TOS
 • Je hebt kennis van de 3 onderdelen (WWT, APT, BVT) van het spontane taalinstrument RTNA
 • Je kunt op basis van de resultaten op de RTNA een diagnostisch beeld van de TOS opstellen
 • Je kunt behandeldoelen opstellen op basis van de diagnostiek met de RTNA

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in zorg en onderwijs. De cursus is gericht op professionals in de eerste, tweede of derde lijn.

Aanpak

Het doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in de taalvaardigheid van kinderen met TOS en diagnostiek uit te voeren aan de hand van de spontane taaltest RTNA. Hierbij staat voortdurend de eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met je medecursisten. Je krijgt kennis aangereikt via onder andere het bespreken van cases op film.

De cursus wordt gegeven in een groep van minimaal 10 tot maximaal 20 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 24 uur, waarvan 12 contacturen en 12 uur zelfstudie.

Professionals

De docenten van de cursus zijn:

Dr. Annette Scheper, klinisch linguïst en senior onderzoeker, Kentalis Academie

Katja Daamen, MSc., logopedist, klinisch linguïst, Ambulatorium Kentalis

Francis van Tilburg, MSc., logopedist, klinisch linguïst, Ambulatorium Kentalis

De docenten hebben veel ervaring in het uitvoeren van diagnostiek met de RTNA en het opstellen van behandeldoelen. Katja Daamen en Francis van Tilburg behandelen kinderen met TOS bij het Ambulatorium van Kentalis. Annette Scheper voert onderzoek uit naar de kenmerken van TOS en de effectiviteit van interventies voor TOS.

Accreditatie

ADAP Register Logopedist 33 punten

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvang je het certificaat en worden je punten bijgeschreven.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie op het instrument RTNA voor spontane taal bij TOS: wat is het en wat kun je ermee?
 • Terminologie rond TOS: welke profielen van TOS zijn er?
 • Theorie van woordvinding tot vertelvaardigheid: van normale taalontwikkeling tot de ontwikkeling bij TOS
 • Meten van stoornissen in de woordvinding bij TOS: fonologie, lexicon en semantiek
 • Meten van stoornissen in de morfosyntaxis bij TOS: grammaticaliteit en complexiteit
 • Meten van stoornissen in de vertelvaardigheid bij TOS
 • Opstellen van diagnostisch beeld en behandeldoelen
 • Behandelen van stoornissen in woordvinding, morfosyntaxis en vertelvaardigheid

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation. 

Klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën