Startdatum: 01-08-2024
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: online zelfstudie
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Studiebelasting-uren: E-learning: 150 min (2,5 uur), totaal zelfstudie: 8 uur
Kosten: € 190,00
Diplomering: St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) Logopedisten Scholing - toegekend 4 punten 
Doelgroep: Deze training is bedoeld voor: logopedisten, orthopedagogen, psychologen, dyslexiebehandelaren, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals.

Cursusinhoud:

 • Wat zijn de uitgangspunten van dyslexie op ondersteuningsniveau 4?
 • Hoe behandel je leesproblemen en spellingsproblemen bij kinderen lees en spellingsproblemen?
 • Praktische e-learning van Janneke de Waal-Bogers voor iedere lees- en spellingspecialist

Specificaties

Type training Online zelfstudie
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Aan kinderen met lees- en spellingsproblemen worden op ondersteuningsniveau specifieke interventies aangeboden door de lees- en spellingsspecialist. Tijdens deze training leer je hoe je op ondersteuningsniveau 4 dient te werken volgens de brede vakinhoudelijke richtlijn en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In deze richtlijn Dyslexie, die in 2021 is uitgekomen, wordt de begeleiding en behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblemen beschreven aan de hand van een continuüm van onderwijs en zorg.

Een praktische training voor iedere lees- en spellingsspecialist, waarin je leert hoe je op ondersteuningsniveau 4 dient te werken volgens de brede vakinhoudelijke richtlijn en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Onderwerpen:
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Korte introductie: dyslexie, en het continuüm van onderwijs en zorg
 • Behandeling van dyslexie op ondersteuningsniveau 4
 • Behandeling van leesproblemen
 • Behandeling van spellingsproblemen

Leerdoelen:
Na het volgen van de training kun je:

 • Beschrijven hoe dyslexiebehandeling op ondersteuningsniveau 4 wordt ingericht
 • Tijdens de behandeling van leesproblemen effectief oefeningen aanbieden voor vlot decoderen en het -verbeteren van leesvloeiendheid
 • Tijdens de behandeling van leesproblemen op een juiste manier het lezen van teksten oefenen
 • De uitgangspunten met betrekking tot de behandeling van spelling effectief inzetten
 • Tijdens de behandeling van spellingsproblemen effectief oefeningen aanbieden gericht op het verbeteren van fonemische vaardigheden en etymologische principes.
   

Accreditatie
St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
Logopedisten Scholing – toegekend 4 punten

De prijs van deze training is inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving 
 • Digitaal trainingsmateriaal 
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers 
 • Geaccrediteerd digitaal certificaat

Startdatum
Op elk moment en op eigen tempo te volgen.

Duur van de training
Online ca 2 uur (120 min)
Zelfstudie ca 6 uur

Trainer

Deze e-learning is ontwikkeld door Janneke de Waal-Bogers

Tip
Ook op ondersteuningsniveau 3 is er een training beschikbaar, namelijk de klassikale training op locatie: Lees- en spellingproblemen begeleiden op ondersteuningsniveau 3, tevens ontwikkeld en verzorgd door Janneke de Waal-Bogers. Ben je geintresseerd in andere trainingen gericht op dyslexie of logopedie, kijk dan hier.

Onze trainingen voldoen altijd aan: 

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten  
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
 • Direct toepasbaar in de praktijk 
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied  
 • Sprekende praktijkcasussen 

Categorieën