Startdatum: 20-01-2022
Instelling: MenS

Aard: Cursus
Cursusdata: 20-1-2022 en 21-1-2022
Docent: Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts. Zie verder hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Den Bosch of Tilburg
Locatie-adres: volgt later
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 10.00 tot 16.30 uur.
Kosten: € 495,00 (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)
Aantal deelnemers: Min. 8 max. 16 personen
Diplomering: Accreditatie Wordt niet aangevraagd. Punten tellen mee voor het register verbijzondering stotteren van de NVLF.
Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Cursusinhoud:

Effectief therapeutschap 1

Inhoud
Effectief Therapeutschap betekent dat de therapeut zodanig vorm en inhoud geeft aan de ontmoeting met de cliënt dat het gewenste eindresultaat daadwerkelijk bereikt wordt. De cursus is gebaseerd op principes uit het boek en de opleiding De Maskermaker, maar ook van ACT, Systemisch werk en NLP. Vanuit onze expertise als stottertherapeuten zal de casuïstiek die aan bod komt voornamelijk voortkomen uit de stottertherapie, maar de geleerde vaardigheden zijn toepasbaar bij alle logopedische behandelingen.
Tijdens de twee cursusdagen worden theoretische concepten, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld. Je zal de eerstvolgende werkdag de geleerde vaardigheden meteen in de praktijk toepassen.

Doel
Na deze cursus heb je inzicht in de ingrediënten van effectief therapeutschap. Je beschikt over specifieke therapeutische vaardigheden, die je effectiviteit als therapeut in veranderingsprocessen vergroten. Je hebt geleerd de cliënt, of de ouders van de kinderen die je behandelt, te ontmoeten in hun belemmerende overtuigingen, gevoelens, valkuilen, maskers en vaste patronen en samen mogelijkheden te ontdekken voor positieve verandering.

Docenten:

Liesbeth van Wijngaarden is coach en kindertolk®, logopedist en stottertherapeut, en werkzaam in Stottercentrum Stedendriehoek. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten van de intensieve groepen van de Damstegroep (RAP-, JES- en OK-training). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Marion Weijts is psychosociaal therapeut, systeemtherapeut, relatietherapeut en coach. Tevens is zij logopedist en stottertherapeut bij Praktijk Uitjezelf in Den Bosch en Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training van de Damstegroep, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS.

Zowel Liesbeth als Marion leiden als mentor en coach binnen het ECSF (European Clinical Specialisation for fleuncy Disorders) logopedisten op tot Gespecialiseerde Stottertherapeuten

Doelgroep: Logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Verbijzondering: Deze cursus mag meetellen voor het register Verbijzondering Stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen op stottergebied.

Groepsgrootte: Min. 8 max. 16 personen

Data: 21 en 22 januari 2021 Locatie: Brabant

Prijs: € 495.- (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Contact en/of opgeven: Mail naar marion@uitjezelf.com of Tel. 076-5493200

 

 

Effectief Therapeutschap 2

Inhoud
Effectief Therapeutschap 2 volgt minimaal een half jaar na afronding van Effectief Therapeutschap 1.
In deze vervolgcursus wordt aandacht besteed aan herhaling en verfijning van de geleerde therapeutische vaardigheden en komen nieuwe therapeutische vaardigheden om de hoek kijken. De cursus gaat uitvoerig in op vragen en ervaringen van elke cursist. Er is aandacht voor theorie maar vooral ook veel tijd om te oefenen en te werken met casuïstiek.

Doel
Na deze cursus zijn bekende therapeutische vaardigheden opgefrist en ingetraind en zijn nieuwe verdiepende therapeutische vaardigheden aangeleerd, die je effectiviteit als therapeut verder vergroten, zoals het werken met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte oefeningen, emotioneel-cognitieve veranderingsprocessen en het werken met systemische invloeden op het therapeutisch proces.

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts

Doelgroep
Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in hun therapeutschap.

Groepsgrootte: Min. 8 max. 16 personen

Data: nader te bepalen. Locatie: Breda

Prijs: € 495,- (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Verbijzondering: Deze cursus “Effectief Therapeutschap” mag meetellen voor het uur-register stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen van stotteren. tellen mee voor het register verbijzondering stotteren van de NVLF.

Contact en/of opgeven: mail naar marion@uitjezelf.com of bel: 076-5493200

 

Categorieën