Startdatum: 19-09-2020
Instelling: Praktijk van Zon

Aard: Cursus
Cursusdata: Nijmegen 19-9-2020 en 3-10-2020.
Docent: De training wordt gegeven door Angelique van Zon (www.praktijkvanzon.nl). Anke Stevens assisteert bij de praktische opdrachten. Ad van der Geer (www.mijn-nlp.nl) geeft een deel communicatietraining m.b.t. de executieve functies.
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: volgt later
Studieduur: 2 Dagen
Studiebelasting-uren: 12 contacturen en 15 uren aan zelfstudie/ opdrachten
Lestijden: 10.00 uur tot 16.30 (half uur lunchpauze).
Kosten: € 545,00 per cursist inclusief koffie, thee en lunch(all-in).
Diplomering: Geaccrediteerd bij St. ADAP voor 27 punten. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname en schrijf ik uw gevolgde geaccrediteerde cursus in in het register.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten, remedial teachers, leerkrachten en andere hulpverleners die direct met kinderen werken.

Cursusinhoud:

Introductie
Waarom komt een kind/volwassene maar niet tot oefenen of leren of blijft het niet volhouden?Hij/zij begint maar niet met de taak, praat er steeds doorheen, is snel gefrustreerd of heeft de oefeningen thuis weer niet gedaan. Dit zijn voorbeelden van zwakke executieve functies. Deze vaardigheden zijn ook leervoorwaarden voor de logopedische behandelingen. In deze cursus gaan we leren hoe we dat kunnen toepassen.

Inhoud:
Aan de hand van theorie en praktijkcasuïstiek gaan we werken met 11 executieve functies (volgens Peg Dawson en Richard Guare) om de kwaliteit van het trainen van de logopedische vaardigheden op een positieve manier te beïnvloeden om eerder en tot een beter resultaat te komen. We gaan gebruik maken van diverse spelmaterialen en leren onze communicatie aan te passen om de executieve functies te stimuleren. De stimulering door communicatie wordt o.a. met NLP-technieken aangeleerd door een officiële NLP-trainer. Tijdens de praktijkopdrachten leer je hoe je op verschillende manieren de executieve functies kunt analyseren, hoe je daarvan een interpretatieverslag kan maken en hoe je een behandelplan kunt opstellen. Je gaat de prioriteit stellen om eerst aan 1 tot 3 functies te gaan werken en zal zien hoe de 11 executieve functies invloed hebben op elkaar.

In de volgende lessen leer je hoe je, door je communicatie aan te passen, de executieve functies kunt stimuleren en hoe je het logopedisch behandelmateriaal en het gewone spelmateriaal anders kan bekijken zodat je deze kunt inzetten bij de aan te leren executieve functie. De afwisseling tussen theoretische kennis en praktische uitvoering zorgt dat je na en tijdens de cursus concreet aan de slag kan gaan.

Doelstellingen:
Na afloop van de cursus weet je en kun je op het gebied van de executieve functies:
–  de ontwikkeling van het kind stimuleren
–  de problemen signaleren
–  de problemen analyseren
–  een plan van aanpak maken en uitvoeren en deze integreren in de logopedische
behandeling
–  adviseren en samenwerken met de ouders/leerkracht/ of andere hulpverleners

Trainer:
De training wordt gegeven door Angelique van Zon (www.praktijkvanzon.nl). Anke Stevens assisteert bij de praktische opdrachten. Ad van der Geer (www.mijn-nlp.nl) geeft een deel communicatietraining m.b.t. de executieve functies.

Bijzonderheden:

Tijdens de cursus gaan we ook dieper in op de manier van instructie geven, het denken in schema’s, het geheugen en aandacht. De extra aanvulling van NLP-communicatie zorgt voor hele belangrijke vaardigheden rondom de stimulering van de executieve functies via communicatie.

Aanmelding:

Via het contactformulier op de site www.praktijkvanzon.nl of direct via angelique@praktijkvanzon.nl o.v.v. “Cursus Executieve Functies en logopedie omgeving (vermelden Utrecht, Nijmegen of Helmond)”.

 

Categorieën