Startdatum: 18-05-2022
Instelling: Praktijk van Zon

Aard: Cursus
Cursusdata: Helmond 18-5-2022 en 14-6-2022. Online 21-9-2022 en 11-10-2022 of online 9-11-2022 en 29-11-2022.
Docent: De training wordt gegeven door Angelique van Zon (Auteur van het boek “Het kind aan het stuur”). Anke Stevens of Yvonne van den Heuvel assisteert bij de praktische opdrachten. NLP-trainer Ad van der Geer (mijn-nlp.nl) geeft training bij het onderdeel communicatie en executieve functies tijdens de 2e cursusdag.
Locatie-plaatsnaam: Online of Zwolle of Helmond
Studieduur: 2 dagen 21 uur
Studiebelasting-uren: 28 uur, opbouw: 13 contacturen, 15 uren aan zelfstudie/ opdrachten. Deze opdrachten worden via mail naar de cursusleidster gezonden en cursusleidster voorziet het van feedback en zendt het retour.
Lestijden: 10.00uu tot 16.30u/17.00u (half uur lunchpauze).
Kosten: € 545,00 inclusief lesmaterialen
Aantal deelnemers: 10 deelnemers
Diplomering: Geaccrediteerd St. Adap 27 punten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor HBO-ers die werken met kinderen en/of hun ouders/verzorgers

Cursusinhoud:

Introductie van de Cursus:
Waarom komt een kind maar niet tot oefenen, leren of luisteren of blijft het niet volhouden? Hij/zij begint maar niet met de taak, praat er steeds doorheen, vergeet wat hij moet doen, ontploft snel, is snel gefrustreerd of heeft de taken thuis weer niet gedaan. Dit zijn voorbeelden van zwakke executieve functies. Deze vaardigheden zijn voorwaarden om zichzelf te kunnen redden en ook leervoorwaarden voor de logopedische behandelingen. In deze cursus gaan we leren hoe we dat kunnen toepassen.

Inhoud
Aan de hand van theorie en praktijkcasuïstiek gaan we werken met 11 executieve functies om de kwaliteit van het trainen van de vaardigheden op een positieve manier te beïnvloeden om eerder en tot een beter resultaat te komen en de zelfredzaamheid te bevorderen. We gaan gebruik maken van diverse spelmaterialen en leren onze communicatie aan te passen om de executieve functies te stimuleren. Een deel van het aanpassen van de communicatie gaan we leren door middel van NLP.
Tijdens de praktijkopdrachten leer je hoe je op verschillende manieren de executieve functies kunt analyseren, hoe je daarvan een interpretatieverslag en hoe je een ontwikkelingsplan kunt opstellen. Je gaat de prioriteit stellen om eerst aan 1 of 2  functies te gaan werken en zal zien hoe de 11 executieve functies invloed hebben op elkaar. In de volgende lessen leer je hoe je, door je communicatie aan te passen, de executieve functies kunt stimuleren en hoe je het logopedisch behandelmateriaal en het gewone spelmateriaal anders kan bekijken zodat je deze kunt inzetten bij de aan te leren executieve functie. De afwisseling tussen theoretische kennis en praktische uitvoering zorgt dat je na en tijdens de cursus concreet aan de slag kan gaan.

Doelstellingen:
Na afloop van de cursus weet je en kun je op het gebied van de executieve functies:
– de ontwikkeling van het kind stimuleren
– de problemen signaleren
– de problemen analyseren
– een ontwikkelingsplan maken en uitvoeren en deze integreren in de logopedische behandeling of in het begeleidingstraject van het kind en zijn ouders/verzorgers
– adviseren en samenwerken met de ouders/leerkracht/ of andere hulpverleners

Doelgroep:
De training is bedoeld voor HBO-ers die werken met kinderen en/of hun ouders/verzorgers

Trainers:
De training wordt gegeven door Angelique van Zon (Auteur van het boek “Het kind aan het stuur”). Anke Stevens of Yvonne van den Heuvel assisteert bij de praktische opdrachten. NLP-trainer Ad van der Geer (mijn-nlp.nl) geeft training bij het onderdeel communicatie en executieve functies tijdens de 2e cursusdag.

Bijzonderheden:
Tijdens de cursus gaan we ook dieper in op de manier van instructie geven, het denken in schema’s, het geheugen en aandacht. De extra aanvulling van NLP-communicatie zorgt voor hele belangrijke vaardigheden rondom de stimulering van de executieve functies via communicatie.

Lestijden:
Tweedaagse cursus Van 10.00 uur tot 16.30 uur/17.00 uur (half uur lunchpauze).

Studieduur:
2 dagen, 21 uur

Studiebelasting-uren:
28 uur, opbouw:
13 contacturen, 15 uren aan zelfstudie/ opdrachten. Deze opdrachten worden via mail naar de cursusleidster gezonden en cursusleidster voorziet het van feedback en zendt het retour.

Accreditatie:
St. Adap 27 punten.

SKJ 19,2 punten.

Kosten:
€ 545,00 incl. lesmaterialen

Aantal deelnemers:
10 deelnemers

Aanmelden via ef@praktijkvanzon.nl of via www.praktijkvanzon.nl

Dinsdag 15 maart 2022 en donderdag 7 april 2022 in Zwolle

Woensdag 18 mei 2022 en dinsdag 14 juni 2022 Helmond

Online:

woensdag 21 sept en dinsdag 11 oktober 2022

Online:

woensdag 9 en dinsdag 29 november 2022

Meer informatie KLIK HIER

 

Categorieën