Startdatum: 07-11-2019
Instelling: Einders Educatie

Aard: Cursus met workshops
Cursusdata: 7-11-2019 en 14-11-2019
Docent: Jan Peters MSc, manueel therapeut, fysiotherapeut, psycholoog, trainer en coach en Adi Kessels-de Beer, vrijgevestigd logopedist, trainer, coach en als senior-docent verbonden aan de opleiding logopedie van Hogeschool Zuyd.
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven
Studieduur: 16 uur
Studiebelasting-uren: 16 uur
Lestijden: 09.00 - 16.30 uur
Kosten: 495,00 (inclusief koffie/thee, lunch en cursusmaterialen)
Diplomering: Accreditatie bedraagt 12 punten onder nummer 270996 voor logopedisten en praktijkondersteuners.
Doelgroep: Alle medici en paramedici die hun cliënten willen brengen tot gedragsveranderingen

Cursusinhoud:

Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel?

Communiceren doen we allemaal. Het lijkt iets te zijn waarvoor we geen cursus nodig hebben: juist omdat we het al ‘doen’. We zijn bekend met veel manieren van communiceren, manieren die we meestal onbewust toepassen.

Binnen de ‘care’ en de ‘cure’ is de wijze van communiceren van het grootste belang. Als hulpverlener heb je als doel de cliënt te brengen tot een gedragsverandering om zo te komen tot vermindering of elimineren van bestaande problematiek. Met de cursus Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel? (voorheen ‘Coachend naar Gedragsverandering’) wordt een middel aangereikt om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding, integratie van een nieuw gedrag in het ‘zijn’ van de cliënt.

Vorm
2-Daagse cursus met workshops. Theorie en praktische oefeningen worden frequent afgewisseld, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden.

Doelgroep
Alle medici en paramedici die hun cliënten willen brengen tot gedragsveranderingen.

Doel van de cursus:
In de cursus wordt vanuit de gedachtegang van Rogers, Wexler en Bandura een psychologische onderbouwing gegeven aan de visie dat communicatie binnen de hulpverlening gebaseerd moet zijn op affectie. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksmodel van Egan en geoefend met verscheidene gesprekstechnieken. Ook komen, vanuit een nieuw gezichtspunt, weerstanden en de waarden van weerstand ter sprake. De neurologische niveaus van Bateson/Dilts en verschillende gezichtspunten vanuit het mensgericht coachen zijn tevens opgenomen in de cursus. Tenslotte komen allergieën (kernkwaliteiten) en aannames (RET) in ruime mate aan bod. Vanuit het theoretische kader worden vaardigheden geoefend met als doel om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding en integratie van een nieuw gedrag in het ‘zijn’ van de cliënt.

Accreditatie
De cursus werd voor (algemeen) fysiotherapeuten door KNGF geaccrediteerd voor 16 punten onder nummer 22895.  Voor praktijkondersteuners is de cursus geaccrediteerd voor 12 punten onder nummer 270996.De accreditatie voor logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, MBB’ers, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en optometristen bedraagt 12 punten onder nummer 270996. Voor Gewichtsconsulenten is de cursus geaccrediteerd voor 6 punten.

Meer informatie en inschrijven:
Einders Educatie
Steenweg 2a
6019 AX Wessem
Tel +31 (0)6 42765945
Leontine Pascal

l.pascal@einders.nl

www.einders.nl

DIRECT INSCHRIJVEN

Categorieën