Startdatum: 08-10-2020
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 14-4-2020
Docent: Marjolein Coppens
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam of Eindhoven
Locatie-adres: Amsterdam Kantoor Pearson. Eindhoven Gele Kegels Meeting Center Eindhoven
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 09.30 uur tot 16.30 uur
Kosten: Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunches, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten.

Cursusinhoud:

Geheugen en Logopedie: Dementie

08-10-2020 – EindhovenMeld u aan

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunches, exclusief BTW.

Dementie

Deze cursusdag geeft een verdieping in kennis over geheugen en taal bij achteruitgang door dementie. Wat gebeurt er wanneer het geheugen achteruit gaat of niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een chronische ziekte die achteruitgang tot gevolg heeft? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) bij dementie en welke ondersteuning kunnen we dan bieden? Wat zijn de gevolgen voor de patiënt met dementie en zijn omgeving?

 

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • De werking van het geheugen bij volwassenen en veroudering van de hersenen
  • Dementie, oorzaken, gevolgen, vormen van dementie, geheugenproblemen bij dementie
  • Training van het geheugen bij mensen met dementie
  • Formuleren van behandeldoelen
  • Adviezen aan de patiënt, zijn omgeving en aan zorgpersoneel

Gedurende de dag wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en actuele kennis uit onderzoek.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe het geheugen werkt en wat veroudering doet met hersenen en geheugen, wat dementie precies is, wat daarvan de oorzaken, gevolgen en kenmerken zijn en wat de relatie is met de achteruitgaande geheugenfuncties. Daarnaast weet je welke behandelingen zij kunnen geven bij het trainen van het geheugen.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Marjolein Coppens.

 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.

 

Bijzonderheden

De totale cursus bestaat vier lesdagen rondom een centraal thema: het geheugen. Naast de lesdag over Geheugen en Dementie, gaat een lesdag over ‘Luisteren en auditieve verwerkingsproblemen’, een lesdag zal gaan over ‘Geheugen en Taal’ en een lesdag richt zich op ‘Executieve functies en het werkgeheugen’. De cursus is als geheel interessant voor alle logopedisten die belangstelling hebben voor de werking van het geheugen en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren.

Contact:

Website: www.pearsonacademy.nl

Direct: http://www.pearsonacademy.nl/geheugen-en-logopedie-dementie

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën