Startdatum: 29-10-2019
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 29-10-2019
Docent: Marjolein Coppens
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Domstad Utrecht Adres Koningsbergerstraat 9 Utrecht 3531 AJ
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: Prijs: € 295,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten.

Cursusinhoud:

Geheugen en Logopedie: Luisteren en Auditieve verwerkingsproblemen

29-10-2019 – UtrechtMeld u aan

Prijs: € 295,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

 

Deze cursusdag gaat over de werking van onze hersenen en het geheugen bij auditieve input. Hoe komt het dat we geluiden en taal kunnen selecteren in een onrustige omgeving? Hoe onthouden we woorden en muziek? Wat is er op dit moment bekend over het verwerken van geluid en taal verwerkt via gehoor in de hersenen? Wat is de relatie tussen geheugen en auditieve verwerkingsproblemen? Bestaat een auditief verwerkingsprobleem eigenlijk wel en wat is het dan precies? Wat kunnen we doen om het auditief geheugen beter te laten werken?

 

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Oorzaken, kenmerken en gevolgen van een auditief verwerkingsprobleem
  • Aanpassingen in de omgeving van mensen met auditieve verwerkingsproblemen en problemen in het auditief geheugen
  • Logopedische behandeling van een zwak auditief geheugen en auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen
  • Auditieve geheugentraining: methoden, materiaal en meer

Gedurende de dag wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. De kennis is gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

De training is mede gebaseerd op ‘Position Statement Luisterproblemen’.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe het auditief geheugen werkt en de auditieve verwerking van geluid en taal in zijn werk gaat, wat een auditieve verwerkingsstoornis is en wat daarvan de oorzaken, gevolgen en kenmerken zijn. Daarnaast weet je wat je mogelijkheden zijn bij het verbeteren van het auditief geheugen en behandelen bij auditieve verwerkingsproblematiek.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Marjolein Coppens.

 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 6 punten voor logopedisten.

 

Bijzonderheden

De totale cursus bestaat vier lesdagen rondom een centraal thema: het geheugen. Naast de lesdag over het auditieve geheugen, gaat een lesdag over ‘Geheugen en Dementie’, een lesdag zal gaan over ‘Geheugen en Taal’ en een lesdag richt zich op ‘Executieve functies en het werkgeheugen’. De cursus is als geheel interessant voor alle logopedisten die belangstelling hebben voor de werking van het geheugen en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren.

Contact:

Website: www.pearsonacademy.nl

Direct: http://www.pearsonacademy.nl/geheugen-en-logopedie-het-auditief-geheugen

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën