Startdatum: 26-03-2024
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Bachelor
Cursusdata: 26-03-2024 (en vele data erna zie website)
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam, Rotterdam, utrecht, Eindhoven Zwolle, en online
Studieduur: Langer dan 36 maanden
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) € 22.751,-
Doelgroep: Wil je op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma Bachelor Opleiding voor Logopedie behalen? Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor jou.

Cursusinhoud:

Communicatie is een onmisbare sleutel voor wie wil participeren in de maatschappij. Voor mensen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorprobleem is communiceren echter niet vanzelfsprekend. Als logopedist kun je deze personen ondersteuning bieden. Dit doe je met behulp van zorg, training en advies. Specifieke kennis over de gangbare ontwikkeling van de mens, afwijkingen en wat daarvan de oorzaak kan zijn, is onmisbaar. Tijdens deze praktische opleiding ontwikkel je alle kennis en vaardigheden om zelfstandig als erkend en deskundig logopedist te werken. Je wordt opgeleid tot volledig Bachelor en je hebt een ruime keuze uit interessante specialisatierichtingen.

Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt uitgevoerd door Pro Education. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie­organisatie (NVAO).

Doelgroep

Heb jij een sterke interesse in verbale en non-verbale communicatie? Verdiep je je graag in de menselijke anatomie? Vind je het leuk om volwassenen of kinderen te helpen bij problemen met bijvoorbeeld spreken, slikken of stemgebruik? Dan is deze opleiding geschikt bij jou. Bij ons haal je op een efficiënte en flexibele manier het diploma Bachelor Opleiding voor Logopedie.

Na het afronden van deze Bachelor kun je als logopedist een eigen praktijk starten of in loondienst bij een praktijkhouder. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een logopediepraktijk, een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum of op een school voor speciaal onderwijs.

Aanpak

De Bachelor Opleiding voor Logopedie is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volg je meerdere modules. Jouw opleiding wordt op maat gemaakt, waarbij jouw vooropleiding en werkervaring bepalen hoe snel je de opleiding kunt doorlopen. Tijdens je gehele studie heb je een studiebegeleider voor alles waar je tijdens je opleiding tegenaan loopt.

Leren in de praktijk

Als je een baan hebt die aansluit op je opleiding, dan maak je opdrachten in je eigen werkomgeving. Zo doe je ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding. Ligt je werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kun je toch deelnemen. Je loopt dan stage, zodat je ervaring kunt opdoen in het vakgebied. Je kunt je stage combineren met het afstuderen, maar je kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Jouw leerroute

Bij deze Bacheloropleiding zijn je studiemogelijkheden flexibel. Dat betekent dat jij de opleidingsvariant kunt volgen die bij jou past. Met elke variant behaal jij jouw erkende HBO Bachelorgetuigschrift, maar op basis van jouw vooropleidingsniveau of werkervaring kun je je opleiding anders doorlopen.

 • Regulier

In 3 fases en een afstudeerfase doorloop jij jouw HBO Bachelor. Je kunt instromen met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heb je deze diploma’s niet? Dan kun je ook instromen met een 21+ toets.

 • HBO OP MAAT

Op basis van je achtergrond, werk- en leerervaring bepaal jij samen met een studiecoach hoe, wat en waar je leert. Dit kan door middel van valideren (het laten waarderen van eerder opgedane werk- en leerervaringen) of door het volgen van onderwijs. Heb je belangstelling voor HBO OP MAAT? Meld je dan aan voor de reguliere opleiding. Door in je toelatingsdossier de extra vragen over HBO OP MAAT te beantwoorden, kun je zien of het interessant voor je is. Als je hiervoor kiest kun je dit in het toelatingsdossier meteen aangeven. Een studiecoach neemt dan contact met je op. Bekijk HBO OP MAAT voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deze HBO Bachelor volgen als je in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien je niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kun je ook instromen met een 21+ toets. Daarnaast dien je als logopediestudent aan te tonen dat je eigen stem en spraak in orde is. Zie Toelichting HBO Bachelor voor meer informatie.

Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring met logopedie. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied. Daarnaast vervullen zij een actieve rol binnen de online leeromgeving en voorzien zij je van tips, interessante oefeningen en links. Aan deze opleiding zijn onder meer de volgende professionals verbonden:

 • Marjolijn Neefjes, eigenaresse logopedie Neefjes en freelance docent bij Pro Education
 • Anouk Demos, stemlogopedist en zangcoach bij Anouk Demos
 • Marloes van de Loo, logopedist, coach en muzikant

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan kun je je opleiding gedeeltelijk via virtual classroom volgen. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie Opleidingsvarianten.

Programma

Examens

Pro Education maakt gebruik van digitale examens en (module)opdrachten. Het voordeel hiervan is dat je zelf je examen kunt inplannen. Daarbij kun je zowel het moment als de plaats zelf uitkiezen. Ook heb je een aantal mondelinge examens en werk je aan een praktijkportfolio en eindopdrachten. Uiteraard houden wij je hierover op de hoogte tijdens je opleiding.

Programma

In de eerste fase leg je de basis voor je studie Bachelor Opleiding voor Logopedie. Wat je in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor je het meteen in je werk kunt toepassen. In de tweede fase ga je verder de diepte in. In de derde fase kies je een keuzeprogramma over een onderwerp dat je interesseert. Je hebt keuze uit veel verschillende richtingen waarmee je je opleiding voor een deel inkleurt naar eigen wens. Je afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen je beroepspraktijk.

Programma 240 EC

Fase 1

 • Taal- en taalontwikkelingsstoornissen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Taalontwikkeling
  • Stoornissen in de taalontwikkeling
  • Meertaligheid
  • Onderzoek op het gebied van taal en taalontwikkeling
  • Anamnese gericht op taal
  • Diagnostiek bij taalontwikkeling en meertaligheid
  • Richtlijn Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Spraak en spraakstoornissen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Anatomie van de spraakorganen
  • Spraakontwikkeling
  • Spraakklanken
  • De relatie tussen spraak en gehoor
  • Articulatiestoornissen
  • Stotteren en broddelen
  • Dysartrie
  • Anamnese gericht op spraak
  • Anamnese bij stotteren
 • Stem en stemstoornissen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Anatomie en fysiologie van de stem
  • Werking van de normale stem
  • Stemstoornissen
  • Anamnese gericht op stem
  • Kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen
  • Het beoordelen van stemkwaliteit
  • Stemhygiëne
 • Neurologische stoornissen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Afasie
  • Dysartrie
  • Dysfagie
  • Neurologie en logopedie
  • Professionele vaardigheden
 • Gezondheidsbevordering en preventie 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Gezondheid en gedrag
  • Lage gezondheidsvaardigheden
  • Therapietrouw (compliance)
  • Interventieontwikkeling en voorlichting
  • Theorieën en methodieken van gedragsverandering
  • Gesprekstechnieken
  • Evidence-based practice
 • Reflectieve professional 6 EC
  (2 bijeenkomsten)
  • Transformatie van de zorg
  • Kansen en bedreigingen voor zorgorganisaties
  • Het concept van stakeholders
 • Onderzoekend vermogen 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Diagnostiek en behandeling taal 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Diagnostiek van de taal
  • Behandeling van taalontwikkelingsstoornissen
  • Onderzoek en behandeling van taalontwikkelingsstoornissen
  • Taaltherapieën
  • Het maken van een behandelplan voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
  • Meertaligheid
 • Diagnostiek en behandeling spraak 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Diagnostiek van spraak
  • Behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen
  • Onderzoek en behandeling van kinderen
  • Evidence-based handelen
  • Reflecteren op eigen logopedisch handelen
  • De omgeving van een kind met een spraakstoornis stimuleren en adviseren
 • Diagnostiek en behandeling stem 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Stem, stemstoornissen en eigen stem en uitspraak
  • Beoordelen van stemkwaliteit en ­stemonderzoek
  • Stemtherapieën: welke zijn er?
  • Wanneer gebruik je welke therapie?
  • Stemtherapieën: instrueren, observeren en begeleiden van de cliënt
  • Het maken van een behandelplan bij ­stemklachten
  • Het adviesgesprek bij stemklachten en ­evalueren van eigen handelen
 • Diagnostiek en behandeling afasie, dysartrie en dysfagie 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Het ontstaan en verloop van afasie, dysartrie en dysfagie
  • Afasie: herstel en revalidatie
  • Diagnostiek van afasie, apraxie, dysartrie en dysfagie: onderzoek afnemen
  • Behandeling van afasie, dysartrie en dysfagie
  • Oorzaak en gevolgen van neurologische aandoeningen
  • Neurologische basiskennis over de anatomie en fysiologie van het slikken
 • Therapeutisch handelen en communiceren 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Het effect van communicatietechnieken
  • Communiceren met cliënten
  • Rechten en plichten van cliënten en therapeuten
  • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s
  • Goed zorgverlenerschap
  • Financiën en therapeutisch handelen
  • Grenzen verkennen en bewaken
 • Multidisciplinair innoveren 6 EC
  (2 bijeenkomsten)
  • Kenmerken en de betekenis van innovatie
  • Ontwikkeling van innovaties
  • Onderscheid innovatie, vernieuwing en implementatie
 • Onderzoekend vermogen 4 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Audiologie 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Werking van het gehoor, waarnemen van geluid
  • Geluid als basis van communicatie
  • Gehooronderzoek
  • Wereld van doven en slechthorenden
  • Revalidatie van het gehoor
  • De rol van de logopedist
  • Gehoormeting
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De ondernemende paramedicus
  • Trends en ontwikkelingen in de zorg
  • Value-based healthcare en populatiegerichte zorg
  • Projectgericht samenwerken
  • Financiële en juridische kaders
  • Kwaliteitszorg
  • Ethiek en moreel beraad
  • Professionaliteit en integriteit
  • Multidisciplinaire samenwerking
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Logopedie 24 EC
  • Neurorevalidatie
  • Taal-, Spraak- en AV-problemen bij Kinderen
  • Ondernemerschap
  • Kernprogramma Zorgmanagement
 • Paramedische kwaliteitsbevordering 6 EC
  (2 bijeenkomsten)
  • Bruikbare theoretische modellen over innovatie
  • Toepassing van theoretische modellen over innovatie
  • Innovatiewaarde van concrete zorgvernieuwingen
 • Onderzoekend vermogen 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Afstudeerfase

 • Afstudeeropdracht 20 EC
 • Praktijkprogramma 20 EC
 • Stage 20 EC

Examens

Pro Education maakt gebruik van digitale examens en (module)opdrachten. Het voordeel hiervan is dat je zelf je examen kunt inplannen. Daarbij kun je zowel het moment als de plaats zelf uitkiezen. Ook heb je een aantal mondelinge examens. Uiteraard houden wij je hierover op de hoogte tijdens je opleiding.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Je behaalt het officiële en internationaal erkende getuigschrift ‘Bachelor Opleiding voor Logopedie’ van Pro Education. Je bent dan logopedist en mag je vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Pro Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Opbouw opleiding

Wil je meer weten over de opbouw van onze opleidingen? Zie dan opbouw HBO.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën