Startdatum: 11-10-2022
Instelling: ITON Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Aard: Cursus
Cursusdata: 11, 12, 13 oktober 8, 9, 10 november 2022
Docent: Ed Janssen fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON, Drs. Niels Farenhorst klinisch psycholoog, Evert Veldman ergotherapeut, Dr. Luciano Fasotti klinisch neuropsycholoog, Frank Willem Hogervorst, Dr. Anne Visser-Meily.
Locatie-plaatsnaam: Leiden
Locatie-adres: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
Studieduur: 6 dagen
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.500,-
Aantal deelnemers: 25
Diplomering: Accrediatie is in aanvraag bij St. Adap
Doelgroep: Logopedisten + diverse andere (para)medici.

Cursusinhoud:

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie-2022

Duur: 6 dagen 11, 12, 13 oktober 8, 9, 10 november 2022
Aanvang: 09:30

Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Opleiding Neurorevalidatie
De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden. Brochure Opleiding Neurorevalidatie.

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie
Deel 2 van deze opleiding richt zich op interventies bij de patiënt met hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) met een sterk accent op cognitie en gedrag. Voor professionals die werkzaam zijn met mensen met hersenbeschadiging. Deel 2 van deze opleiding kan gevolgd worden na deel 1.
Doel van deze cursus:
Verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om door middel van patiëntgerichte interventies een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de problemen die patiënten met hersenbeschadiging en andere betrokkenen na de acute medische fase ondervinden.
Na deze cursus heeft u kennis over:
– theorieën over plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging
– leertheorieën als basis voor het revalidatieproces
– principes van training bij neurologische en neuropsychologische stoornissen en veranderd gedrag
– de mogelijk inzetbare leerstrategieën: het therapeutisch repertoire
– de aanpak bij specifieke problemen en stoornissen
Na deze cursus kunt u:
– vanuit de verklaringshypothese een behandelplan en interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
– specifieke uitleg geven (psycho- educatie) in begrijpelijke taal aan patiënt en andere betrokkenen over hersenbeschadiging, herstel na hersenbeschadiging, neurologische en neuropsychologische stoornissen en de gevolgen hiervan voor de individuele patiënt en diens omgeving
– samen met andere betrokken professionals interventies uitvoeren die gericht zijn op specifieke problemen die samenhangen met hersenbeschadiging: vermoeidheid, geheugenstoornissen, aandacht, neglect, apraxie, executieve problemen, verminderd ziekte- inzicht etc.
– samen met andere betrokkenen aan de hand van de gedragsanalyse een behandelplan opstellen en uitvoeren om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden
– uitgevoerde interventies adequaat evalueren

Tijdens deze interactieve cursus zijn er presentaties van docenten van het ITON, gastdocenten uit verschillende werkvelden, video- observaties, practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies aan de hand van modellen en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan, besprekingen van eigen casuïstiek en op de lesstof gerichte oefeningen uit een werkboek. Er wordt verwezen naar klassieke en actuele wetenschappelijke literatuur.

Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 1.500,-
Dinsdag 11 oktober 2022
09:30
Inleiding en overzicht cursus; instructie thuisopdrachten (1, 2, 8)
10:15
Neurowetenschappelijke concepten in de neurorevalidatie. De empirische cyclus als leidraad bij de aanpak van het probleem van de patiënt
11:00
De rol van plasticiteit bij ontwikkeling en leren
12:30
Lunch
13:15
Herstel na hersenbeschadiging
14:00
De leertheoretische basis voor revalidatie na hersenbeschadiging
15:15
Het leren van motorische vaardigheden
16:15
Einde
Woensdag 12 oktober 2022
09:30
De therapeutische situatie. Welke factoren spelen een rol bij de effectiviteit van de therapie? Hoe kunnen we die optimaliseren?
11:15
De leerstrategieën 1: Wat doen we bij wie? Over het gebruik van conditioneren, foutloos leren, forced use (mCIMT), impliciet/expliciet leren, automatiseren, analogieleren, differentieel leren en foutloos leren (NR10)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg: de leerstrategieën
16:15
Einde
Donderdag 13 oktober 2022
09:30
Stoornisgerichte therapie bij problemen in motoriek en sensoriek, aandacht, apraxie, agnosie, neglect en overgevoeligheid, protocol dwanghuilen (NR11)
12:30
Lunch
13:15
Vervolg: stoornisgerichte therapie
14:15
Therapie bij stoornissen in de verwerking van visuele informatie
16:15
Einde
Dinsdag 8 november 2022
09:30
Aanpak bij executieve stoornissen en vertraagde informatieverwerking (NR11)
12:30
Lunch
13:15
Workshop: werken met de ‘Niet rennen maar plannen’-modules: bij problemen in geheugen, plannen, vertraagde informatieverwerking en vermoeidheid
15:15
Therapiemogelijkheden bij verminderd ziekte-inzicht
16:15
Einde
Woensdag 9 november 2022
09:30
Therapiemogelijkheden bij gedragsverandering na hersenletsel: van gedragsmodificatie naar cognitieve gedragstherapie en verder (NR 7, 12)
12:30
Lunch
13:15
De revalidatiearts: praktijkervaringen op de neuropoli. Casusbespreking
15:15
Casuïstiekbespreking naar aanleiding van casusopdracht. Voorbereiden casuspresentatie
16:15
Einde
Donderdag 10 november 2022
09:30
Bespreken online kennisquiz
10:15
Casuspresentaties met plenaire discussie; uitgebreide casusbeschrijving analyse en aanpak a.d.h.v. de empirische cyclus en het 12-cellenmodel
14:30
NAHenoeg niets te zien: Ervaringsdeskundige en auteur Frank Willem vertelt over de onzichtbare gevolgen van zijn traumatisch hersenletsel na zijn motorongeluk
16:15
Evaluatie, uitreiking certificaat

Meer informatie en inschrijven KLIK HIER

Categorieën