Startdatum: 13-09-2024
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Cursus
Cursusdata: 13-09-2024 (Eindhoven) of 29-11-2024 (Utrecht)
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Locatie-plaatsnaam: Utrecht of Eindhoven
Lestijden: 09.30 - 16.30 uur (incl. uitgebreide lunch)
Kosten: € 375,00
Diplomering: Accreditatie ADAP 17 punten voor logopedisten
Doelgroep: Deze blended training is speciaal ontwikkeld voor logopedisten en linguisten, voor elk niveau.

Cursusinhoud:

 • Wat is de wederzijdse invloed van taal en intelligentie bij kinderen met TOS?
 • Welke inzichten over intelligentie en taal zijn belangrijk bij de diagnostiek van kinderen met TOS?
 • Hoe betrek je bij het opstellen van behandeldoelen en vormgeven van de behandeling gegevens over de intelligentie?
 • Blended training van Janneke de Waal-Bogers die bestaat uit een e-learning en verdieping op locatie

Specificaties

Type training Blended/Gemengd
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met taalproblemen. De taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind.

Bij de diagnostiek van taalproblemen zijn vaak gegevens over de intelligentie van belang, omdat intelligentie en taal elkaar wederzijds beïnvloeden. Bij het opstellen van logopedische behandeldoelen en het vormgeven van de behandeling (of begeleiding) van het kind met taalproblematiek is het belangrijk om gegevens over intelligentie te betrekken.

Deze training bestaat uit een inleidende e-learning die je voorafgaand volgt. Het verdiepende deel vindt klassikaal plaats op locatie.

Bij het opstellen van logopedische behandeldoelen en het vormgeven van de behandeling (of begeleiding) van het kind met taalproblematiek is het belangrijk om gegevens over intelligentie te betrekken. Tijdens deze training die uit een basis -en een verdiepend deel bestaat, wordt besproken hoe deze gegevens over intelligentie in een juiste context geplaatst kunnen worden zodat diagnostiek van taalproblemen op een juiste manier worden gedaan.

Ook komen intelligentietesten zelf uitgebreid aan bod: welke informatie geven deze testen en welke rol spelen taalvaardigheden bij algemene en non-verbale intelligentietesten? Vervolgens worden zowel logopedische onderzoeksgegevens als intelligentiegegevens gebruikt om tot een passende insteek van de behandeling te komen.

Onderwerpen
In deel 1 (e-learning) komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is intelligentie en hoe uit intelligentie
 • De samenhang tussen intelligentie en taal(ontwikkeling)
 • Het meten van intelligentie en het definiëren van IQ
 • Recente inzichten en theorieën over intelligentie

In het 2e- en verdiepende deel (op locatie) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Introductie over de inhoud van de live training, terugkoppeling elearning
 • Intelligentie en TOS
 • Taalontwikkeling bij kinderen met verminderde cognitieve capaciteiten
 • Bekijken van intelligentietesten: hoe komen taalvaardigheden terug in de testen
 • Casusbespreking

Deze blended training (e-learning + klassikale verdieping) leveren de volgende leerdoelen op:

 • De wederzijdse invloed van taal en intelligentie op elkaar bij kinderen met TOS verwoorden
 • Diagnostiek van taalproblemen bij kinderen plegen volgens de laatste inzichten over intelligentie en taal
 • Bij het opstellen van behandeldoelen en het vormgeven van de behandeling op een juiste wijze gegevens over de intelligentie van het kind betrekken.

Accreditatie

ID nummer 507154 Accreditatiepunten
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici Logopedisten scholing – 17 punten

De prijs van deze blended training is inclusief:

 • E-learning in eigen tijd en op eigen tempo te volgen
 • Klassikale verdieping op locatie met koffie, thee en een goed verzorgde lunch
 • Toegang tot de online leeromgeving 
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers 
 • Geaccrediteerd digitaal certificaat

Duur en studiebelasting

Deel 1
E-learning: 150 min (2,5 uur)
Verplichte literatuur: 8 uur

Deel 2
Op locatie van 9.30-16.30 – met 60 min pauze inclusief uitgebreide lunch

Contacturen: 6 uur
Verplichte literatuur: 19 uur

Trainer
Janneke de Waal-Bogers

Tip
Je kunt de e-learning Introductie Intelligentie(tests) en taalontwikkeling bij kinderen (online zelfstudie) ook los volgen.

Onze trainingen voldoen altijd aan: 

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten  
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
 • Direct toepasbaar in de praktijk    
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied  
 • Sprekende praktijkcasussen

Categorieën