Startdatum: 11-03-2024
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 11-03-2024 en 22-04-2024
Docent: Nina Dammers, Drs. Jiska Wiegers en Dr. Sandra Wielaert
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven
Studieduur: 2 Dagen
Studiebelasting-uren: 18 uur, waarvan 12 contacturen en 6 uur zelfstudie
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) € 794,-
Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.
Diplomering: Logopedist ADAP Register Logopedist 15 punten
Doelgroep: Logopedisten die werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel in de revalidatiefase of chronische fase. LOVT kan in verschillende settings worden toegepast, zoals in een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum, afasiecentrum of in de vrije vestiging.

Cursusinhoud:

Vertellen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse communicatie. We vertellen over gebeurtenissen die ons overkomen zijn, over onze ervaringen en we geven onze mening. Mensen met afasie hebben hier moeite mee. Tot op heden is voor dit taalniveau, het niveau van discours, geen methode beschikbaar binnen de afasietherapie. ‘Linguïstisch Onderbouwde Vertel Therapie (LOVT)’ is een nieuwe methode om met discours aan de slag te gaan. LOVT is een gestructureerde en theoretisch onderbouwde methode voor analyse en behandeling van het vertellen van verhalen door mensen met afasie. Hoewel LOVT ontwikkeld is voor mensen met afasie, achten wij deze methode ook geschikt voor de behandeling van andere mensen met taalproblemen na NAH.

Resultaat

 • Je beschikt over de kennis van de basisprincipes van de diverse genres van discours
 • Je kunt de methode van LOVT toepassen op een analyse van het gesproken verhaal van de cliënt
 • Je kunt een behandelplan samen met de cliënt opstellen
 • Je bepaalt voor welke cliënten de methode LOVT toepasbaar is

Doelgroep

Logopedisten die werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel in de revalidatiefase of chronische fase. LOVT kan in verschillende settings worden toegepast, zoals in een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum, afasiecentrum of in de vrije vestiging.

Aanpak

De cursus bestaat uit 2 lesdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht. Tijdens de lesdagen wisselen presentaties van de theorie, verwerkingsopdrachten en praktijkopdrachten elkaar af. Tussen de lesdagen ga je aan de slag met theorie in de eigen praktijk. De cursus vindt plaats met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 18 uur, waarvan 12 contacturen en 6 uur zelfstudie.

Professionals

De cursus wordt verzorgd door een van de volgende docenten:

 • Nina Dammers, logopedist/afasietherapeut
 • Drs. Jiska Wiegers, klinisch linguïst/logopedist
 • Dr. Sandra Wielaert, logopedist/afasietherapeut

Alle docenten zijn werkzaam bij het Afasieteam van Rijndam revalidatie te Rotterdam.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

Accreditatie

Logopedist ADAP Register Logopedist 15 punten

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Definitie en genres van discours
 • Verhaalstructuur van Labov, 1972
 • Discoursmodel van Sherratt et al, 2007
 • Begrippenkader, waaronder coherentie en cohesie
 • Ontlokken en transcriberen van een verhaal volgens LOVT
 • Een LOVT-analyse (coherentie en cohesie) uitvoeren
 • Behandeldoelen en behandelplan opstellen volgens LOVT

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvang je het certificaat en worden je punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation. 

Klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën