Startdatum: 01-07-2024
Instelling: Fontys

Aard: Deeltijd HBO Bachelor
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven
Studieduur: 4 jaar
Diplomering: HBO-Bachelor
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Over de opleiding

De deeltijdopleiding Logopedie duurt vier jaar.  Afhankelijk van de competenties en vaardigheden die je al bezit, kun je de route versneld doorlopen. Als logopedist help je kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen die problemen hebben met hun spraak, taal, gehoor, stem of bij het slikken.

Dit doe je vanuit verschillende rollen; als expert, professional, communicator, samenwerker, gezondheidscoach, ondernemer en innovator. De rol van expert staat centraal en vanuit die rol integreert de logopedist de andere rollen tijdens het werken als logopedist.

Tijdens de opleiding staan samenwerken, innovatie en zelfregie binnen de gezondheidszorg centraal. Je reeds opgedane vaardigheden als professional kun je goed kwijt in het contact met cliënten en collega’s!  Zo heb jij als toekomstig logopedist een streepje voor als bruggenbouwer op de arbeidsmarkt!

 

Waarom de opleiding Logopedie, bachelor voor professionals?

 • Kleine groepen waar je van en mét elkaar leert
 • Zelf nieuwe producten bedenken en ontwerpen
 • Vanaf de start oefenen met echte cliënten in een leerwerkplaats
 • Combinatie van fysiek en online onderwijs
 • Persoonlijke leercoach en veel ruimte om je persoonlijk te ontplooien

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Logopedie word je opgeleid tot specialist op het gebied van het vaststellen, behandelen en trainen van de communicatie en de slikfunctie. Vanuit de praktijk leer je hoe je omgaat met cliënten van verschillende leeftijden in diverse situaties. Je leert hoe je onderzoek doet, een probleem vaststelt en de meest geschikte behandelmethode kiest. Je werkt zowel individueel als groepsgericht. Naast de logopedische vaardigheden staat jouw ontwikkeling tot toekomstbestendig zorgprofessional centraal. Samenwerken, stimuleren van zelfregie, en innovatieve oplossingen zijn hierbij voor jou vanzelfsprekend.

 

Hoe ziet je week eruit?

Afwisselend! In de praktijk, individueel en op de opleiding. Een deel van de praktische vaardigheden en kennis doe je op in de praktijk waar je voor werkt. Omdat je maar één dag in de week les hebt, zul je veel tijd moeten stoppen in de voorbereiding en zelfstudie. Een goede voorbereiding op de bijeenkomsten is nodig zodat je in de lessen ook echt aan de slag kunt met elkaar. We verwachten een proactieve houding om te leren en een grote mate van zelfstandigheid.

Je begint vanaf jaar 1 van de opleiding met 1-2 dagen per week praktijkleren op je leerwerkplaats. Daarnaast ga je één dag per twee weken naar Eindhoven om les te krijgen, je leercoach en medestudenten te ontmoeten. De andere week zijn online bijeenkomsten gepland.

Reken op ongeveer 8-12 uur zelfstudie per week. Hoe je die uren over de week verdeelt, bepaal je zelf, en hangt af van jouw keuzes. Veel studenten hebben een (niet-) zorggerelateerde baan. Het combineren van een deeltijdopleiding met een baan en/ of gezin vergt zelfstandigheid, motivatie en discipline. Daar zijn wij ons van bewust en daarom proberen wij rekening te houden met ieders persoonlijke situatie.

 

Toelatingseisen

 • Studenten/professionals die een HBO- of WO-getuigschrift hebben in zorg, welzijn, onderwijs, taal of communicatie zijn toelaatbaar.
 • Alle studenten/professionals dienen voor aanvang van de opleiding een leerwerkplaats in de logopedische context te hebben. De opleiding kan desgewenst ondersteunen bij het vinden van een geschikte plek.
 • Aanvullende informatie: Voor aanvang voeren we een intakegesprek met je. Je stelt een entreeportfolio op, waarmee een inschatting wordt gemaakt van je startniveau (eerder verworven kennis en vaardigheden). Gezamenlijk bespreken we hoe jouw studieroute eruit kan zien. Wil je graag deelnemen, maar twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen, neem contact met ons op dan kunnen we nagaan of je toelaatbaar bent.

Opbouw

Je werkt in drie programmalijnen aan je beroepscompetenties waarbij je steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en leert en werkt aan meer complexe behandelsituaties. Iedere programmalijn is opgebouwd uit drie niveaus:
 1. De logopedist als expert (methodisch logopedisch handelen)
 2. Innoveren & Organiseren: De ondernemende professional
 3. Innoveren: Praktijkgericht onderzoek

Een deel van de praktische vaardigheden en kennis doe je op in de praktijk waar je voor werkt.

Op niveau 1 en 2 komen alle logopedische domeinen aan bod. Je wordt opgeleid tot generiek logopedist. Op niveau 2 en 3 vindt verdere verdieping plaats richting de doelgroep en logopedische domeinen waar jouw interesse ligt. Samen met je praktijkbegeleider en met ondersteuning van je leercoach ga je stap voor stap naar het eindniveau.

Als logopedist kan je op verschillende plekken werken. Je behandelt mensen met communicatie- of slikproblemen. Belangrijke doelgroepen zijn kinderen, zangers, mensen met een gehoorbeperking, ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel zoals een beroerte. De vraag naar logopedisten is momenteel erg groot. Alle afgestudeerden vinden na de opleiding logopedie direct een baan.

Na je opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag bij

 • Een (eigen) logopediepraktijk
 • Multidisciplinair gezondheidscentrum waar ook andere (para)medici werken (fysiotherapeut, huisarts, etc.)
 • Een ziekenhuis, revalidatiecentrum of in de ouderenzorg
 • Een school voor (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs
 • Een audiologisch centrum

Na het behalen van je Bachelordiploma, kan je doorstuderen aan de universiteit, bijv. de Master Taal- en spraakpathologie of Klinische gezondheidswetenschappen, of je verder specialiseren door middel van Post-HBO opleidingen, onder anderen bij Fontys Hogeschool. Je volgt deze studies naast je werk als logopedist.

 

Nog meer weten over deze opleiding? Klik op onderstaande link.

 

Lees meer op de website van Fontys

Categorieën