Startdatum: 07-12-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Cursus
Cursusdata: 07-12-2023
Docent: Ilona Silderhuis
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10:00 - 17:00
Kosten: € 315,00
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP met 23 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 en die ervaring hebben met (de diagnostiek van) lees- en spellingproblemen.

Cursusinhoud:

Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Behandeling

  • Do’s en dont’s in de behandeling van leesproblemen
  • Relatie taal en spellen/lezen
  • Klinisch redeneren: onderbouwing diagnose en behandeling
  • Opstellen behandelplan

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

Specificaties

Type training Op locatie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Tests, Taal/Spraak Therapie

Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke methoden zijn er om lees- en spellingproblemen te behandelen in de verschillende fasen van het lezen? Hoe kun je het lezen en spellen op een effectieve manier stimuleren?

Deze training gaat over de behandeling van lees- en spellingproblemen en heeft als doel dat de logopedist die nog weinig ervaring heeft met het behandelen van lees- en spellingproblemen op een evidence based wijze met deze problematiek aan de slag kan. Hierbij wordt theorie afgewisseld met casuïstiek en wordt in de middag gewerkt aan het opstellen van een behandelplan van een casus die de deelnemers zelf meenemen.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

-Do’s en dont’s in de behandeling van leesproblemen;
-Relatie taal en spellen/lezen;
-Klinisch redeneren: onderbouwing diagnose en behandeling;
-Opstellen behandelplan.

Voorwaarde voor deelname is het inleveren van een casus voorafgaand aan de trainingsdag. Deze casus wordt tijdens de training besproken. Tevens is er sprake van verplichte literatuur.

Leerdoelen
Na afloop van je training ben je:

– bekend met de achtergrond van lees- en spellingproblemen;
– bekend met verschillende methoden om lees-en spellingproblemen te behandelen;
– in staat om op basis van casuïstiek een logopedische diagnose te stellen;
– in staat om op basis van analyse van onderzoeksgegevens een globaal therapieplan op te stellen;
– in staat om een behandeling op het gebied van lezen uit te voeren;
– in staat om een behandeling op het gebied van spellen uit te voeren.

Trainingstijd
09.30 uur tot 16.30 uur

Trainer
Ilona Silderhuis

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 en die ervaring hebben met (de diagnostiek van) lees- en spellingproblemen. Het is wenselijk dat de deelnemers in hun praktijk de beschikking hebben over EMT, Klepel en PI-dictee.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP met 23 punten voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Tip
Er is ook een training over de diagnostiek van lees- en spellingproblemen. Klik hier voor meer informatie.

Categorieën