Startdatum: 06-06-2020
Instelling: Pearson Benelux B.V.


Cursusinhoud:

Logopedie en lees- en spellingproblemen: Diagnostiek

 

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Image_SueBarr_UnitedStates_1 resized Deze cursusdag gaat over de diagnostiek van lezen en spellen. Hierbij wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen aan de hand van geluidsfragmenten en geschreven teksten. Hoe kun je problemen met lezen en spellen herkennen? Wanneer is er sprake van dyslexie? Wat is de rol van het werkgeheugen hierbij? Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke rol spelen taalvaardigheden bij het lezen en spellen? Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Lezen en spellen in relatie tot taalvaardigheden
  • Beschikbare instrumenten voor de diagnostiek
  • Praktische oefening met diverse instrumenten
  • Casuïstiek

Voorafgaand aan de trainingsdag lezen de deelnemers relevante literatuur en bereiden een casus voor. Doelstelling Na afloop van de training is de deelnemer:

  1. bekend met de achtergrond van lees- en spellingproblemen
  2. bekend met verschillende methoden om lees- en spellingproblemen in kaart te brengen (EMT, Klepel, PI-dictee, Kleuterscreening, Dyslexie Screening Test, Fonemische Analyse Test, Continu Benoemen & Woordlezen, CELF)
  3. in staat om diagnostiek m.b.t. lezen en spellen uit te voeren
  4. in staat om lees- en spellingproblemen te interpreteren in het licht van andere logopedische problemen
  5. in staat om op basis van casuïstiek een logopedische diagnose te stellen

Doelgroep De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 die (nog) weinig ervaring hebben met lees-en spellingproblemen.

Trainer Deze training wordt gegeven door Mirjam Koop.

Accreditatie Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 16 punten voor logopedisten.

Bijzonderheden Er is ook een training over de behandeling van lees- en spellingproblemen. Klik hier voor meer informatie. Wilt u meer weten over de relatie geheugen, logopedie en taal? Bekijk dan ons aanbod  in de reeks geheugen en logopedie.

Contact:

Website: www.pearsonacademy.nl

Direct: https://www.pearsonacademy.nl/logopedie-en-lees-en-spellingproblemen-diagnostiek

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën