Startdatum: 25-05-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Cursus
Cursusdata: 25-05-2023
Docent: Ilona Silderhuis
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10:00 - 17:00
Kosten: € 310,00
Diplomering: Accreditatie zal weer worden aangevraagd bij St. ADAP voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 en die ervaring hebben met (de diagnostiek van) lees- en spellingproblemen.

Cursusinhoud:

Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek

  • Lezen en spellen in relatie tot taalvaardigheden
  • Beschikbare instrumenten voor de diagnostiek
  • Praktische oefening met diverse instrumenten
  • Casuïstiek

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

Specificaties

Type training Op locatie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Tests, Taal/Spraak Therapie

Deze training gaat over de diagnostiek van lezen en spellen en is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen bij wie ze problemen met het (leren) lezen en spellen signaleren.

Hoe kun je problemen met lezen en spellen herkennen? Wanneer is er sprake van dyslexie? Wat is de rol van het werkgeheugen hierbij? Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke rol spelen taalvaardigheden bij het lezen en spellen? Na het volgen van deze dag kan je als logopedist relevant onderzoek afnemen op gebied van lezen en spellen, de scores interpreteren en met elkaar in verband brengen, waarbij ook de relevante gegevens op het gebied van de taalontwikkeling kunnen worden meegenomen. Gedurende de trainingsdag wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen aan de hand van geluidsfragmenten en geschreven teksten.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

-Lezen en spellen in relatie tot taalvaardigheden
-Beschikbare instrumenten voor de diagnostiek
-Praktische oefening met diverse instrumenten
-Casuïstiek

Leerdoelen
Na afloop van de training ben je:
– bekend met de achtergrond van lees- en spellingproblemen;
– bekend met verschillende methoden om lees-en spellingproblemen in kaart te brengen;
– in staat om diagnostiek m.b.t. lezen en spellen uit te voeren;
– in staat om lees-en spellingproblemen te interpreteren in het licht van andere logopedische problemen;
– in staat om op basis van casuïstiek een logopedische diagnose te stellen.

Voorafgaand aan de trainingsdag lees je relevante literatuur en bereidt je een casus voor.

Tijdsduur
09.30 uur tot 16.30 uur

Trainer
Ilona Silderhuis

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 en die (nog) weinig ervaring hebben met lees-en spellingproblemen.

Trainer
Ilona Silderhuis

Accreditatie
Accreditatie zal weer worden aangevraagd bij St. ADAP voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal
-Koffie/thee en lunch

Tip
Er is ook een training over de behandeling van lees- en spellingproblemen. Klik hier voor meer informatie.

Categorieën