Startdatum: 27-01-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 27-01-2023
Docent: Ilona Silderhuis
Locatie-plaatsnaam: Online
Studieduur: 1 dag (7 uur)
Lestijden: 10.00 - 17.00 uur
Kosten: €305
Diplomering: De training is geaccrediteerd met 6,5 punten bij St. ADAP voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen tussen de 0-18 jaar.

Cursusinhoud:

Logopedie en Ouderparticipatie
  • Leer hoe je ouders kunt betrekken bij de logopedische behandeling
  • Leer hoe je de stap kunt maken van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie
  • Vanuit theoretisch kader naar praktisch toepassingsniveau
  • Aandacht voor inbreng van eigen casuïstiek
  • Deze training wordt ook op locatie aangeboden

Extra informatie: Deze training bieden we ook online aan.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

Specificaties

Type training Online
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Onderwerp Logopedie
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Tests, Taal/Spraak Therapie

Inhoud
Hoe kun je ouders betrekken bij je behandeling? Welke therapeutische vaardigheden kun je inzetten om ouders actief te laten deelnemen tijdens een behandeling? Op welke manier kan ouderparticipatie bijdragen aan het vergroten van het logopedisch behandeleffect? Welke modellen zijn er om gedragsverandering te bevorderen? Hoe kun je motiverende gespreksvoering inzetten om tot gezamenlijke besluitvorming te komen?
Vanuit een theoretisch kader wordt er gewerkt naar praktisch toepassingsniveau. Hierbij wordt tijdens het middaggedeelte gebruik gemaakt van beeldmateriaal en rollenspellen. Ook is er aandacht voor eigen inbreng van casuïstiek.

Leerdoelen
Na afloop van je training ben je:
– Bekend met de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
– Bekend met verschillende modellen om gedragsverandering te bewerkstelligen;
– Bekend met de term shared decision making;
– In staat om motiverende gespreksvoering in te zetten tijdens het gesprek met ouders;
– In staat om gedragsverandering bij een ouder in gang te zetten en te gebruiken in de logopedische
behandeling;
– In staat om middels een stappenplan ouderparticipatie tijdens de logopedische behandeling in te zetten;
– In staat om te verwoorden en te beargumenteren wat er nodig is om de ouderparticipatie te vergroten, gebruik makend van eigen casuïstiek.

Trainingstijd
10.00 uur – 17.00 uur

Trainer
Ilona Silderhuis

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen tussen de 0-18 jaar.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd met 6,5 punten bij St. ADAP voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal

Website: www.pearsonclinical.nl

E-mail: info@pearsonacademy.nl
Direct: https://www.pearsonclinical.nl/logopedie-en-begrijpend-lezen-bij-kinderen-met-tos-online-zelfstudie
Telefoon: 020-5815509

Categorieën