Startdatum: 30-11-2023
Instelling: Antoni van Leeuwenhoek

Aard: Logopedie
Cursusdata: 30 november 2023
Docent: AVL Logopedistes
Locatie-plaatsnaam: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Locatie-adres: plesmanlaan 121
Studieduur: 1 dag
Studiebelasting-uren: 8 uur
Lestijden: 9:00 -17:15 uur
Kosten: 250 euro
Aantal deelnemers: 20
Doelgroep: Logopedistes

Cursusinhoud:

Wil je meer weten over de spraak- en reukrevalidatie na een totale laryngectomie? In najaar van 2023 biedt het Antoni van Leeuwenhoek u de mogelijkheid tot bijscholing over de revalidatie na een totale laryngectomie.

De cursus richt zich op logopedisch onderzoek en behandeling van gelaryngectomeerde patiënten, waarbij de focus ligt op de ondersteuning in de periode na hun operatie en ontslag uit het ziekenhuis. De cursus is geschikt voor logopedisten die weinig of enige ervaring met deze doelgroep hebben. Zowel theorie als praktische vaardigheden komen aan bod. Na het volgen van deze cursus heeft u voldoende kennis en vaardigheden om de revalidatie, na ontslag uit het ziekenhuis, te continueren.

Je zult kennis opdoen over de verschillende opties voor spraakrevalidatie na een totale laryngectomie. De cursus richt zich met name op het aanleren van spraak m.b.v. de stemprothese, dit is in Nederland de meest gebruikte methode. Er wordt casuïstiek besproken en ingegaan op de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Ook is er gelegenheid om zelf casuïstiek in te brengen. Ook zijn er deze dag ervaringsdeskundigen aanwezig om hun verhaal te delen. Beiden hebben leren spreken met behulp van een stemprothese.

Meer informatie & Inschrijven

Categorieën