Startdatum: 03-11-2020
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: Eindhoven 15-6-2020 of Amsterdam3-11-2020
Docent: Janneke de Waal
Locatie-plaatsnaam: Utrecht of Eindhoven of Amsterdam
Locatie-adres: Domstad Utrecht Adres Koningsbergerstraat 9 Utrecht 3531 AJ Eindhoven Gele Kegels Meeting Center Eindhoven Amsterdam kantoor Pearson.
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 09.30 uur tot 16.30 uur
Kosten: Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW. Prijs: € 315,00 inclusief het boek van Manuela Julien (verplichte literatuur), trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Diplomering: Deze training is geaccrediteerd bij St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 10 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten. Deelnemers hebben ervaring met de CELF-4-NL of hebben de basistraining CELF-4-NL en CELF-Preschool-2-NL gevolgd en voldoende kennis over de taalontwikkeling van meertalige kinderen, bijvoorbeeld door het volgen van de training Taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Cursusinhoud:

Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen

03-11-2020 – AmsterdamMeld u aan

 

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Prijs: € 315,00 inclusief het boek van Manuela Julien (verplichte literatuur), trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

 

Meertalig

Binnen het vakgebied van logopedie zien we steeds meer kinderen die in meer dan één taal zijn opgegroeid of de Nederlands taal niet vanaf de geboorte aangeboden hebben gekregen. Dit betekent dat er in alle stappen van de diagnostiek rekening gehouden dient te worden met een afwijkende taalontwikkeling, andere culturele achtergronden en ruis in de communicatie.

 

De training is recentelijk vernieuwd, passend aan de Richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (oktober 2017).

 

Voor de beoordeling van taalvaardigeid is de De Clinical Evaluation of Language Fundamentals, CELF-4-NL, een complete test voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar. Wat betekent het voor de interpretatie van de testresultaten als een kind meertalig is? In hoeverre moeten andere talen worden onderzocht en voorkom je een over- of onderdiagnose? Met welke andere factoren moet rekening worden gehouden?

 

Inhoud

Deze training is gericht op het verbreden en verdiepen van de kennis rondom de logopedische diagnositek van meertalige kinderen en staat in het teken van het bespreken van casuïstiek, welke zowel door de deelnemers als door de ervaren trainster kan worden ingebracht.

 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Stappen binnen de diagnostiek bij meertalige kinderen
  • Anamnese meertaligheid
  • Het gebuik van de CELF-4-NL bij meertalige kinderen
  • Dynamisch testen
  • Behandelindicatie
  • Veel casuïstiek

Voorbereiding: Alle deelnemers lezen vooraf ca. 100 pagina’s literatuur en bereiden een casus voor die zij meenemen naar de trainingsdag.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • is de deelnemer in staat de CELF-4 verantwoord te gebruiken bij meertalige kinderen
  • is de deelnemer bekend met het onderzoeksprotocol Diagnostiek bij meertalige kinderen
  • is de deelnemer bekend met de implicaties van uitkomsten voor eventuele behandelingen

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten.

Deelnemers hebben ervaring met de CELF-4-NL of hebben de basistraining CELF-4-NL en CELF-Preschool-2-NL gevolgd en voldoende kennis over de taalontwikkeling van meertalige kinderen, bijvoorbeeld door het volgen van de training Taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Janneke de Waal

 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 10 punten voor logopedisten.

 

Verplichte literatuur

U kunt bij aanmelding aangeven of u de training inclusief of exclusief dit boek wilt afnemen.

cover Julien 2013Taalstoornissen bij meertaligekinderen door Manuela Julien.

 

 

 

 

 

 

Contact:

Website: www.pearsonacademy.nl

Direct: https://www.pearsonacademy.nl/logopedische-diagnostiek-van-meertalige-kinderen

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën